Tudósítás – 2004. március 2.

Jelencore

Február 26. 18.00 Műcsarnok

Tudósítás–2004. március 2.

Tudósítás

Február 26. 18.00 Műcsarnok
A pécsi Jelenkor és az eszéki Knjizevna Revija folyóirat közös szervezésében két kötetet mutattak be csütörtökön este a Műcsarnokban. A melankólia krónikája - válogatás a posztmodern horvát költészetből (kiadó: a Jelenkor folyóirat, szerk. Goran Rem) valamint a Jelencore - válogatás a kortárs magyar költészetből (kiadó: az eszéki Knjizevna Revija folyóirat, szerk. Ágoston Zoltán) című köteteket.

A pécsi Jelenkor és az eszéki Knjizevna Revija folyóirat közös szervezésében két kötetet mutattak be csütörtökön este a Műcsarnokban. A melankólia krónikája - válogatás a posztmodern horvát költészetből (kiadó: a Jelenkor folyóirat, szerk. Goran Rem) valamint a Jelencore - válogatás a kortárs magyar költészetből (kiadó: az eszéki Knjizevna Revija folyóirat, szerk. Ágoston Zoltán) című köteteket. Legalábbis ez szerepelt a meghívóban, mely szerint az esten felolvasnak mindkét kötet szerzői: Branko Cegec, Miroslav Micanovic, Zvonko Makovic valamint Parti Nagy Lajos és Kukorelly Endre.
Közülük azonban sajnos csak Parti Nagy Lajos és Kukorelly Endre tudott megjelenni, a horvát költők nem érkeztek meg Magyarországra erre az alkalomra. Pontosabban érkezett egy költőnő, Lana Derkac, s a magyar válogatás-kötet szerkesztője, Goran Rem, aki az eszéki Knjizevna Revija folyóirat szerkesztője, az eszéki egyetem tanára és költőként is jelen van a horvátirodalmi színtéren.
A kötetek bemutatóján megjelent a horvát nagykövetség vezetője, s a horvát kormány éppen nálunk tartózkodó két minisztere is. Mindannyian kifejezték örömüket, hogy a horvát költészetnek a kötetben egybegyűjtött darabjai magyarul is olvashatóvá válnak, s  megköszönték a Jelenkor folyóirat s a Matica Hrvatska közreműködését.
A kötet szerkesztőjét, Goran Remet az estet moderáló Ágoston Zoltán kérdezte a szerkesztési elvekről, de ő válaszában inkább a könyv létrejöttének mikéntjére fektetett hangsúlyt: nagy segítségnek tartotta mind a Jelenkor folyóirat közreműködését, mind Medve Zoltánnak a két könyvvel kapcsolatos munkáját, hiszen neki nagy szerepe volt abban, hogy a versválogatások ötletében egyáltalán bízni kezdtek mindkét oldalon. Medve Zoltán, a horvát kötet életrajzi jegyzeteinek és bibliográfiájának összeállítója az eszéki egyetem óraadójaként is kapcsolatban áll Goran Remmel, hiszen egyazon tanszék tanszékvezetőjéről és óraadó tanáráról van szó. Rem megemlítette azt is, hogy a közeljövőben terveznek egy horvát nyelvű magyar novella-antológiát, s a későbbiekben szóba került egy esszé- és egy dráma-válogatáskötet kiadása is, hamarosan pedig a nemrég Eszéken felolvasóestet tartó Ladik Katalin kötetét jelentetik meg horvát nyelven.
Mivel a horvát költők közül csak Lana Derkac volt jelen, így tőle három verset, más, a kötetben szereplő költőktől egy-egy verset hallhattunk horvátul és magyarul a szerző és Gyurics István előadásában. Bevallom, első pillanatban megleptek ezek a versek: minthogy a meghívóban az állt, a posztmodern horvát költészetből kapunk kézhez egy válogatást, a Gagarint istenítő darab kissé anakronisztikusnak hatott, egészen addig, míg végül Ágoston Zoltán el nem mondta, tulajdonképpen történeti áttekintésről is szó van, tehát nem egy bizonyos időszakra vagy irányzatra koncentrál a horvát költőket felvonultató kötet.
Az elhangzott versek között, egy kivételével, Lana Derkac versei kifejezetten modernnek hatottak. Ám itt a modern mindkét jelentését figyelme kel vennünk: a többiekéhez képest modern versek is inkább még a posztmodern előtti kor költői eszközeivel éltek, számos, az antik hit- és mondavilágot megidéző képpel tarkítva a leíró jellegű darabokat. Két egészen más világot reprezentáltak a két kötetből elhangzott versek.
A magyar költőket bemutató Jelencore kötetbe Ágoston Zoltán válogatott. Ő nem titkoltan a Jelenkor folyóiratban publikáló, a Jelenkorhoz valamiképpen kötődő szerzők verseiből merített elsősorban, így is kifejezve tiszteletét a Jelenkor szerkesztési elveit kialakító elődeinek, s a szerzőknek.
A Jelencore kötetben horvátul Parti Nagy Lajostól a Krétapálya, az Angyalstop, és a Ponty szerepel a Jaj, cica sorozatból valamint a Rókatárgy alkonyatkor. Ezek közül a Krétapálya és a Rókatárgy alkonyatkor hangzott el előadásában magyarul, majd Gyurics Istvántól horvátul.  Kukorelly Endrétől, akinek a kötetben az Azt mondja, aki él, a Strand, az Arról le kell majd mondani, az Egy gyógynövény-kert, az Akkorra várható csodák, s az A szomszédban egy című versei olvashatók, először az Azt mondja, aki él hangzott el, majd a Strand, az Arról majd le kell mondani és az Egy gyógynövény-kert magyarul és horvátul is.
Kristina Peternait, a kötet horvát fordítóját is megszólaltatta az est moderátora, s Parti Nagy Lajos külön is felhívta a figyelmet rá, mekkora, nagyon szépen megoldott feladat elé állították őt ezek a versek, s ezt a Rókatárgy alkonyatkor soraira gondolva mindannyian érthettük, horvát fordítását hallgatva pedig egyetérthettünk vele.
Annyi bizonyos, a két kötettel komoly eredményt mutathatnak fel a két ország irodalmának megismertetését célzó erőfeszítések.


A bemutatóról a galériában szereplő képeket Egyed Péter készítette.

Györe Gabriella