Tudósítás – 2018. június 7.

Hungarofuturista rituálé a Margón

Tudósítás–2018. június 7.

Tudósítás

Hungarofuturista rituálé a Margón

A Margón egy különleges intermediális rituálé keretében ismerhette meg a közönség a hungarofuturista mozgalom lényegét: a posztmagyarság esztétikáját, rítusait és mitológiáját, bolygóközi sorskérdésekkel. – Ott jártunk.


„A hungarofuturista mozgalom lehetőséget ad számodra, hogy felfedezd magadban a posztmagyar identitást. Ezáltal kritikai történelemszemléletre tehetsz szert, ami egyszerre terjed ki a múltra, a jelenre és a jövőre. Emellett képes leszel felkeresni a magyarok téridőn kívüli mitikus 'eredetét', a Szíriuszt, ami egyszerre jelent bolygóközi és időutazást is" – olvasom Nemes Z. Márió szavait, mielőtt megérkezem a hungarofuturista rituáléra a PIM dísztermébe. Valami egészen különösre számíthat az ember a koncepció hallatán, később nem is ér csalódás. Késő este van, a terem lassan mégis megtelik. Parti Nagy Lajos ül a harmadik sorban, kezében papírok. A színpadon egy kanapé, előtte kis asztal. Miklósvölgyi Zsolt mint az este konferansziéja lép a színpadra, majd felkéri Ólom Táltos Anatholt – aki hangsúlyozottan „th”-val írja a nevét –, illetve Táltos Székely Attilát, hogy áldják meg a közönséget, és spirituálisan is készítsék fel a rituáléra.

Fotók: Posztós János / Margó

Újabb nevetéshullám kúszik át a termen, majd Táltos Székely Attila kék metálfényű dzsekiben és napszemüvegben lép a mikrofon elé, kezében gitárral. Miközben nehezen behatárolható hangokat játszik le, az „Irodalmi Múzeum, Let’s rock!” mondatot ismétli. Anathol egy narancssárga – valószínűleg gyerekeknek szánt homokozószettből vett – szitával az arca előtt elmondja, hogy hét mérföldet utazott csak azért, hogy a sámán nyomdokából ezt a paradicsomot megszemlélhesse. Ezt követően egy citromsárga játékgereblyével a kezében, amit vasvillaként emleget, Dosztojevszkijről kezd beszélni, aki egy szép napon találkozott ezzel a tárggyal. Azt mondja, ez majd az embereket olyan varázserővel fogja megvédeni, amit a közönség „még álmában sem mérhet meg”. A történetet folytatva a tűzkeresés kerül a középpontba (amit gyufákkal szimbolizálnak, miközben kiemelik, hogy tűzgyújtási tilalom miatt nem gyújthatják meg). Közben Táltos Székely Attila egyensúlyoz és táncol a színpadon, tánca közben feldönti a mikrofont, amikor elhangzik a mondat: „Nem tesz semmit, mert minden, amit elmondunk, ősi mítoszként fog körbelengeni minket, mint ősi eposzok összessége”.

Nevetések visszhangoznak, nehéz a díszteremben befogadni az abszurd látványt, teljes a döbbenet. A történetben Dosztojevszkij az igazságot keresi. Két ufóval is találkozik, akik elmondják neki, hogy meglesz a regénye, regényesen eltávolodik a valóságtól és a hungarofuturizmus nevében megmutatkozik. „Szépen, az ősi rend szerint.” Eközben Táltos Székely Attila különböző tárgyakat pakol a színpadra, többek között tojástartót, műanyag legó egy darabját, illetve különböző köveket. Egy kék-sárga festményre helyezi a köveket, majd dobálja őket, mintha folyamatosan más dimenzióban létezne, mint a közönség, teljes átszellemültséggel celebrálja a rituálét a színpadon. Az áldást végül kettejük artikulálatlan éneke és gitárkíséret zárja.

Miután rituálisan is bevonódtunk ebbe az új dimenzióba, a műsorvezető Juhász Ferencet szólítja, Szabó Dezsőt, a neveikkel játszik, majd hozzátesz egy jelet, nulla-egy, mintha más bolygóról hívná őket a színpadra. Aztán Parti Nagy Lajos következik, az ő nevével is játszik: „Nulla-nulla, nem? Nem? Parti-parti?” Parti Nagy Lajos 001-ként invitálja a pódiumra, majd megkéri Anatholt, hogy rituálisan vezesse át őt a szíriuszi szellemvilágba.

Újabb nevetésmoraj kúszik át a közönségen, miközben Parti Nagy a fotelbe ül, Anathol pedig két füstölővel föléhajolva végzi el a rítust. A felolvasott részlethez hozzáteszi: „húsz évvel ezelőttről, ami múlva”. Jól érzékeltetve, hogy tér és idő ebben a dimenzióban lényegtelenné válik. Egy új világértelmezésbe kerülünk, a szövegben galambbá operált ember ismeri meg az emberi társadalom mintájára részletesen felépített galambtársadalmat. A köszönési formáktól a palomista világdúc rendszeréig nagy utat bejárunk Tubica és Tubicáné beszélgetésének felidézésével. Végül a konferanszié megköszöni, hogy Parti Nagy bemutatta, hogyan működik a hungarofuturista fajzás és fajelmélet.

Folyamatos kizökkentés és bevonás jellemzi az előadást, a melegre való tekintettel megkérik a közönséget, hogy legyezzék magukat a kezükkel. Így láthatjuk, hogy „a mozgalmi energia hogyan oszcillál a térben”.

Ez után Nemes Z. Márió lép a színpadra. Kiemeli, hogy hungarofuturistaként soha nem viccről van szó, mindig mindent rendkívül komolyan gondolnak, és elutasítják az iróniát. Mindent a végső abszurdig vesznek komolyan. Előadása alatt Táltos Székely Attila „nagyon komplex fiziológiai és fiziognómiai gyakorlatait” láthatjuk. Ez prezentálja, hogyan lehet minél több hungarotoxint felszabadítani. Mivel a magyar társadalom önbetegítő, a hungarofuturisták célja, hogy ezekből minél többet ki tudjon lökni a világba. Egy hungarofuturistának tehát minden reggel el kéne végeznie ezeket a gyakorlatokat. Ennek eszköze még a sámánfa is, ami egy vaskos faág, ezzel egyensúlyoz és végzi a gyakorlatokat, táncol a táltos. Mikor elhangzik, hogy több évig készül és több generáció hungaroplazmája van benne, a közönség már hangosan nevet. A faág ugyanis abszolút nem kidolgozott, valószínűleg ki is száradt már.

Nemes Z. Márió által részleteiben is megismerjük a hungarofuturisták világnézetét. Kezdjük azzal, hogy rendelkezik a magyarság egy nemzeti esszenciával, ez a hungaroplazma vagy nemzeti libidó, amivel célozni és célba lőni is tudnak. Ez fontos, hiszen ezzel célba lehet venni idegen bolygókat. Komoly demográfiai program ugyanis számukra, hogy „a magyarságot terjeszteni kell”. Soros György neve is felmerül, hangsúlyosan hungarofuturista ikonként.

Az első hungarofuturista film vetítésére is sor kerül. A film rendezője Lichter Péter, aki a mozgalom számára „Leni Reifenstahl és Eisentein egyben”. A film címe George’s Poem, ami a Soros-obszessziót próbálja dekonstruálni. Az S-R-S betűsor értelmezésére épül, amihez a Star Wars film bevezető intróját használja fel. Nem tudni, hogy épp az S-R-S-ről vagy a Star Warsról van szó, ez a hungarofuturisták számára állandó dilemma. A hungarofuturista posztmagyar identitás folyamatos szabadságharcra épül, ugyanakkor tisztában vannak vele, hogy bármikor létrehozható egy szabadságharc-generátor. „A film megmutatja, hogyan lehet a magyarság szívébe egy csúcsszuper összeesküvést programozó gépet telepíteni.”

A filmvetítés után Dunajcsik Mátyás és Kalász Orsolya közös produkciója következik, amelyben a Csillagsirató és a Heraldikai parapraxis című szövegek összekomponálva, szinte zenei formában szólalnak meg. A konferanszié kiemeli, hogy ők a hungarofuturista mozgalom hungarogermán delegációja, mert nemcsak intergalaktikus, hanem interkulturális mozgalomról is van szó. Az előadásban az eredeti szíriuszi nyelvet is hallhatjuk, valamint a nyápocok fajával is találkozunk, amely a hungarofuturisták közismert ellensége.

Kompolthy Zsigmond előadása követi mindezt, aki önmaga által megköltött személy, születése a halála pillanatával esik egybe. Itt is jelezve a dimenzió tér- és időbeliségének megszűnését. Felolvasása Trianont értelmezi át és helyezi új megvilágításba.

Zárásként a Ra-I-zingeR zenekar játszik, akik egyébként az egész előadás alatt rendőr-pap egyenruhában járkáltak a teremben. A hungarofuturista mozgalom birodalmi klerikális szárnyából érkeztek, most pedig radikális irodalmi terrort hajtanak végre. A műfaj „ultraprimitív, végtelenül gonosz, villanyinkvizíciós techno-metálként" határozható meg.

A szíriuszi nyelv kihívásaival is megismerkedünk közben. Kiderül: ha valaki átszellemül és találkozik a maga posztmagyar identitásával, legyen az sámán, busó, lidérc vagy technoparaszt, a szíriuszi nyelv dialektusa ezzel párhuzamosan változik. Mára pedig már számos kiadvány segíti a fordítását is.

A kánonnak fontos részeként emeli ki Nemes Z. Márió Tamkó Sirató Károlyt, hiszen neki is vannak szíriuszi költeményei szíriuszi nyelven. A „Fogadj magadba, világűr” mondat pedig az egész hungarofuturista programot meghatározza, hiszen erre a közös kozmikus eredetre törekszik folyamatosan, és ezt próbálja közvetíteni a magyar népesség számára is.

A hungarofuturista mozgalom kiáltványa a Literán olvasható.

Helli Szimonetta