Tudósítás – 2008. november 17.

Háy János kalandjai Indiában

Tudósítás–2008. november 17.

Tudósítás

Háy János kalandjai Indiában
A szerző közel egy hónapot töltött Indiában, ahol előadások, felolvasások sorára volt hivatalos. Az indiai sajtó szokatlanul nagy figyelmet szentelt az írónak. Útjáról Köves Margit, a Delhi Egyetem Szlavisztika-Finnugrisztika Tanszékének tanára, magyar lektor számol be.

A Kerala Sahitya Akademi (Irodalmi Akadémia) meghívására Háy János október 21-én érkezett Delhiből Cochinba, ahol a város tizenhatodik században épült zsidó városrészében tett látogatást. Innen Thrissurba, Kerala kulturális fővárosába három óra az út; itt az október 22-én tartott délelőtti találkozón írók, költők, fordítók voltak jelen, valamint a Calicut Egyetem thrissuri college-ából hívott  angol irodalom szakos hallgatók és tanáraik. Egy Ravunny nevű költő malayalam nyelvű üdvözlő szavaival kezdődik a találkozó, majd K. A. Baby, a Calicut Egyetem tanára énekli el Garai Gábor „India, India” című versét hagyományos malayalam stílusban Sachitanandan malayalam fordításában. Háy János a kérdésekre válaszolva elmeséli, hogy az irodalmi pályára  tízéves korában tanítónője iránt érzett szerelme indította, akit ugyan nem sikerült verseivel meghódítania, de érzelem és vers összekapcsolódása későbbi életművében is szoros maradt.
Drámáiról szólva hangsúlyozta, az érdekelte, hogy az emberek világlátása kifejezhető-e dialógusokban. Művészetének forrásai közül az érzelmek sűrítésére alkalmas népdalra hivatkozott, s erre példaképpen az „Azt gondoltam, eső esik” című népdalt énekelte el. Ezt követte Szerdzsio Podmanio dala a Welcome in Africa-ból, melyet dorombbal adott elő. Előadása után kérdések sora következett, először egy Rini nevű diáklány szólalt meg: „Sir, gondoljon ránk mint a tanítványaira [...]. A fülünkkel és a lelkünkkel mindent megértettünk, amit mondani akart.” Rinit a magyar falu és a város különbsége érdekelte, a többi hallgató a politikai változásokról, a szabadság mércéjéről, a magyar egyetemi rendszerről és művészi világlátásáról kérdezte Háy Jánost, megint mások hallani akarták, hogy mit gondol Amerika szerepéről, a magyar film helyzetéről és Mészáros Márta filmjeiről. Sri Lata írónő azt kérdezte, hogy gyerekkori szerelme, a tanítónő után most mi készteti Háyt az írásra. „Az, hogy harmóniát teremtsek magam és a világ között”, hangzott a rövid válasz. A találkozó egy malayalam dallal fejeződött be, amit Neelu Neelakhand, a Calicut Egyetem hallgatója énekelt el.

Október 22-én délután a Keralai Irodalmi Akadémia titkára, Purushan Kadalundy, Rajaji Mathew Thomas és az Irodalmi Akadémia elnöke, M. Mukundan részvételével tartottak összejövetelt, ahol M. Mukundan Amartya Sen indiai Nobel-díjas közgazdász „The Argumentative Indian” című könyvére hivatkozva a kulturális párbeszéd során a vita fontosságát emelte ki.

Kerala állam Trivandrum városában, a State Institute of Language vendégeként Háy János a magyar történelemről, Kertész Imre Sorstalanságáról, a magyar filmről és prózairodalomról beszélt - október 24-én délután a  State Institute of Language lépcsőin az Intézet igazgatója, professzor P. K. Pokker és kollégái várták. K. Ashokan, az Intézet fiatal munkatársa indítja el a találkozót azzal, hogy Háy két rendszerben, a szocialista rendszerben és az új parlamenti demokráciában is élt, és európai perspektívájú szellemiséggé vált. Kerala államban, ahol a kommunisták más baloldali pártokkal koalícióban alakítottak kormányt, az esztétikai vitákban a politika is előtérbe kerül. Az anyanyelv, a  malayalam  használata elterjedtebb, mint a hindí Észak-Indiában. Jelentős a nyelv fordításirodalma. A Sorstalanság  például megjelent malayalam nyelven, a magyar történelemre vonatkozó beszélgetésekben Kertész Imre könyve sokak számára hivatkozási alap volt. A magyar filmeket a hetvenes évek óta ismerik, hiszen évente legalább egyszer Kerala több városában van magyar filmfesztivál, idén, legutóbb október 15. és 19. között mutattak be Thrissurban és Trivandrumban több, 2005 után készült magyar filmet.
 
P. K. Pokker igazgató úr, Foucault és Derrida egyik legjobb indiai szakértője bevezetőjében a Gézagyereket elemezve az autizmusra mint a nyelv és világlátás  jelenségére hivatkozik. Surendra Babu, irodalomkritikus és fordító a magyar és lengyel film esztétikai vonatkozásait, az esztétika politikával szembeni elsőbbségét emeli ki a magyar és lengyel filmekben, bár ennek ellenére úgy látja, hogy  a magyar filmnek és irodalomnak mindig voltak kritikai, szubverzív elemei – Háy Jánostól leginkább ezekről az elemekről szeretett volna hallani. 

Háy János politika, kultúra és irodalom kapcsolatáról tartott előadásában a tizenkilencedik és huszadik századi magyarországi irodalmi mozgalmaknak a II. világháború utáni teljes megszűnését említette meg, majd áttért a hetvenes években bekövetkezett változásokra, a költészet és próza státuszcseréjére, valamint a regény esztétikai változásaira. Példaképpen Esterházy Péter és Garaczi prózáját említette – e regények már szilánkokra tördelik a világot a realista regény tükrözési módszerével szemben. A kilencvenes években megjelenő prózaírók, Márton László, Darvasi László és Háy is, teljes történeteket írnak. A magyar filmben szintén izgalmas változások történtek azóta, hogy az ezredfordulón új generáció jelent meg. Hogy mit és hogyan csinálnak másképp, mint az előző „nagy” generáció, további elemzésre vár. Mindenesetre nehéz dolguk van, mert nagyon kevés pénz jut a kultúrára, és a pályázatok, a pályázati pénz utáni szaladgálás önmagában rengeteg munkát igényel.
A State Institute of Language-ben feltett kérdések közül néhány a technika és írás kapcsolatára, a politikai hatalom és az írók kapcsolatára vonatkozott, de kérdezték Háy Jánost Weöres Sándorról, Juhász Ferencről és Csáth Gézáról is.
A találkozó végén Vinayachandran költő saját verseit, a Koldusok párbeszédét, majd a Kosárfonók dalát mondta el. Háy a verseket dorombbal, a közönség csettintésekkel és tapssal kísérte, végül Háy János mondta el néhány versét dorombkísérettel magyarul.

A keralai Thrissurban és Trivandrumban töltött napok után október 30-án a hyderabadi English and Foreign Languages Egyetemen vett részt irodalmi találkozón az Egyetem vele induló “Writers in Residence” programjában, ahol Abhai Maurya,  az Egyetem rektora köszöntötte. Neerja Jaiswal, az orosz irodalom professzora méltatta Háy műveit, majd a Palatinus Kiadó Háy Jánosról készült angol nyelvű diabemutatóját vetítették le.
Professzor Maya Pandit rektorhelyettes, az angol irodalom szakértője, az Egyetem fordítói programjának vezetője a magyar irodalom 1989 utáni átalakulásáról kérdezte Háyt, aki a “Péterek” (Esterházy, Nádas, Hajnóczy) generációjával bekövetkezett változásokat átalakító, a hatvanas években született írók generációjában a történet megújulásával jelentkező újabb változást elemezte, s megemlítette, hogy az avantgárdnak számára nagyobb a jelentősége, mint nemzedéke többi tagja számára.
Előadása után Háy magyarul, Dr. Raman az Egyetem egyik  tanára pedig hindiül mondta el “Az atya” és “Hogyan is” című Háy-verseket; majd hallgatók, tanárok tettek fel kérdéseket érzelem és forma viszonyáról Háy verseiben, vers és próza viszonyáról Háy írói gyakorlatában, humor és szomorúság összefüggéséről az írói alkotásban. Háy Jánost kedvenc íróiról: Beckettről, Thomas Berhardtról, Dosztojevszkijről kérdezték,  majd Maya Pandit professzor  a jelenlevő Köves Margittól, a Delhi Egyetem magyar lektorától  A Gézagyerek fordításakor Girdhar Rathival végzett társfordítói munka tapasztalatai iránt érdeklődött. A közönség a dorombos vers-előadást itt is nagy tetszéssel fogadta, sőt, a dorombot  Amritavalli nyelvészprofesszor a dél-indiai mórszingh nevű hangszerrel is azonosították.

Az Anubhuti Gézagyerek előadásából

Háy János indiai hivatalos programja a Gézagyerek felolvasásával, könyvbemutatóval és egy napig tartó műhelybeszélgetéssel zárult október 31-én, India legismertebb színházi egyetemén, a National School of Drama Sammukh termében. Itt színészek, tanárok és diákok, fordítók számára szervezték meg Háy János színházi felolvasását. A „Párbeszéd a színházban és a színházon kívül”  találkozót, a színházi egyetem századik felolvasóestjét a Sammukh teremben Prayag Shukla költő, művészetkritikus, a Rang Prasang című színházi folyóirat főszerkesztője nyitotta meg.  Háy János arról beszélt, hogy A Gézagyerek  ritmusában, dialógusaiban  avantgárd vershez hasonlítható. Ram Gopal Bajaj,  Girish Karnad és Mohan Rakesh színdarabjainak rendezője, a Godhuli, Masoom és Mirch Masala című filmek szereplője Háy „lenyűgöző” írói világának bemutatására A Gézagyereken kívül Háy Az Atya című versét és A Papi Jóska kályhája című elbeszélését is felolvasta. Bajaj a Gézagyerek első felvonását teljes egészében, a második felvonást pedig jeleneteket kiemelve olvasta fel. Az előadás után a National School of Drama belső kertes udvarában  újságírók és színészhallgatók vették körbe az írót. 

Háy János delhi programja november harmadikán hétfőn  a Gezababua című könyv hindi fordításának bemutatójával folytatódott a Delhi Magyar Tájékoztatási és Kulturális Központban. Dr. Lázár Imre a DMTKK igazgatója örömmel üdvözölte a termet színültig megtöltő látogatókat, akiknek jelenléte Háy János munkája, személyisége, a magyar irodalom és nyelv iránti szeretetet jelezte. Az indiai közönség utoljára csaknem húsz éve találkozott magyar költővel, az 1989-ben Bhopalba látogató Juhász Ferenccel. Köves Margit, a Delhi Egyetem magyar lektora, a Gezababua című könyv társfordítója Háy Jánost a magyar irodalom középgenerációjában helyezte el, aki az 1989 utáni magyar irodalom egyik legfontosabb személyisége. A könyvbemutatón Bhanu Bharati színházrendező arról beszélt, hogy a Gezababua  május vége óta foglalkoztatja, amikor a drámafordítás elkészülte után a fordítók otthoni felolvasásra hívták meg. Úgy érzi, hogy a darab bemutatása Indiában komoly sikert aratna, bár az autóbusz és a szállítószalag a kőfejtőben az indiai  színházi viszonyok között nehezen megoldható feladat. Ashok Vajpeyi, az indiai Lalit Kala Akademi (Szépművészeti Akadémia)  művészeti igazgatója a könyv bemutatásakor elmondta, hogy a könyv rendkívüli nyelvi világot tár fel és sok értelemben megújítja és gazdagítja a hindi nyelvet. Girdhar Rathi fordító a szöveggel folytatott nyelvi küzdelmeiről beszélt, majd az est befejezéseként Girdhar Rathi és Háy János hindiül és magyarul olvastak fel verseket.

November 4-én Háy János programja a Delhi Egyetem Szlavisztika- Finnugrisztika Tanszékén folytatódott, ahol délelőtt a Tanszék hallgatóival és tanáraival találkozott, délután fél háromkor pedig az Egyetem  többi  hallgatójával. Ranjana Saxena, az orosz irodalom szak docense vezette be a délelőtti tanszéki találkozót.  Professzor Ravi Nagpal, a  Tanszék vezetője elmondta, hogy különleges alkalomról van szó, amikor a hallgatók  írói műhelybe tekinthetnek be. Professzor S. K. Vij, a bolgár nyelv és irodalom szakértője  arról a különleges helyzetről beszélt, melyet a Szlavisztika- Finnugrisztika Tanszéken tanított, Indiában  máshol nem elérhető nyelvek (bolgár, lengyel, cseh, horvát, szerb, magyar) töltenek be.
Rashmi Joshi, docens a Gezababua borítójáról faggatta Háy Jánost: a sötétkék csillagos égbolt és  a manó mennyiben fejezi ki művének gondolatait? A hallgatók a főváros és a vidék közötti különbségről, a magyar falu gazdasági és kulturális lehetőségeiről akarták megismerni az író véleményét. Vikram Singh, egy magyar szakos diák Háy János Az Atya című verse alapján az alkoholról mint  írói élettapasztalatról érdeklődött, egy orosz szakos diák pedig arról, hogy az író szerint az alkotás isteni adomány-e vagy emberi erőfeszítés. A közösen elfogyasztott ebéd után Háy János írói műhelybeszélgetése a Tanszék melletti Tagore Hallban folytatódott, melyet  Neelakshi Suryanarayan docens vezetett  be azzal, hogy felolvasta Háy rövid irodalmi önéletrajzát, majd levetítették Háy János és Lovasi András előadását, Háy verseinek közös felvételét a nyári Ördögkatlan fesztiválon. Háy János munkája máris új kezdeményezéseket  hozott létre,  a felvételt követően a Delhi Egyetem Sri Venkateshwara College  Anubhuti (Felfedezés) diákszínjátszó köre a Gézagyerek három jelenetből álló színpadi adaptációját adta elő, majd egy hallgató, Pooja Indu Mazaldan új, kiadatlan hindi fordítását olvasta fel, A bogyósgyümölcskertész fia című novelláskötet Villanypásztor című fejezetét.

Háy János Hyderabadban a Charminar-toronyban

Az indiai találkozókról az angol, hindi és malayalam nyelvű indiai média is részletesen beszámolt. Az indiai televízió Doordarshan National II  Aaj savere című népszerű, a felmérések szerint harminc millió néző által megtekintett programja félórás interjút készített Háy Jánossal, melyet október 30-án mutattak be.

Köves Margit