Tudósítás – 2015. október 5.

Esélyesek: Adonis

Tudósítás–2015. október 5.

Tudósítás

Esélyesek: Adonis

Adonis (Alí Ahmad Sa'íd Asbar) szíriai költő a 2015-ös irodalmi Nobel-díj egyik esélyese a Ladbrokes fogadóiroda szerint. Magyar nyelvű kötete, a Tükör Orfeusznak 2014-ben jelent meg, amikor elnyerte a Janus Pannonius Költészeti Nagydíjat.


„A tél elbúcsúzik a fáktól
de nem emlékszik, hogy mi raktunk
nála tüzet”

Adonisz: Levelek. fordította: Tüske László

„Esküszöm, írtam a vízre.
Esküszöm, segítettem Sziszüphosznak
azt a hülye követ cipelni.”

Adonis: Sziszüphosznak. Fordította: Krusovszky Dénes

 

Adonis (Alí Ahmad Sa'íd Asbar) költő, esszéista, műfordító 1930. január 1-jén született Szíriában.

1947 óta a saját magának választott Adonis (Szíriában a halál és újjászületés istenét hívják így, az egyiptomi Osiris megfelelője) néven publikál. 1954-ben filozófia diplomát szerzett Damaszkuszban, később arab irodalomból doktorált. 1956-ban fél évre politikai okokból bebörtönözték; ezután Libanonba költözött, ahol 1957-ben Júszuf al-Khállal létrehozták a Majallat Si'r (Költészet) folyóiratot. Ebben először közöltek fordításban nyugati költőket (például Ezra Poundot, T. S. Eliotot, René Chart, Yves Bonnefoyt, Paul Claudelt, W. B. Yeats-t, García Lorcát). A folyóirat 1964-ben megszűnt ugyan, de hatása mindmáig érezhető az arab költészetben. Az angol versek átültetése mellett a nevéhez fűződik Ovidius Átváltozások (Metamorphoses) című művének első teljes arab fordítása. Ez 2002-ben jelent meg.

Életművét húsz verseskötet, tizennégy esszé- és kritikakötet képezi, de például az 1964-es Arab költészet című több kötetes antológia szerkesztése is fontos szerepet játszik a modern arab költészeti életre gyakorolt nagy hatásában. A 1980-as évektől ideje nagy részét Párizsban tölti, de több amerikai és nyugat-európai egyetemen tanított, vezet költészeti szemináriumokat. Tanított például a Sorbonne‐on, a damaszkuszi és a libanoni egyetemen, valamint 1990-től a genfi egyetemen.

Az arab és francia nyelven alkotó költőnek magyarul 2014-ben Budapesten, a Pen Club Pluralica gondozásában jelent meg Tükör Orfeusznak című kötete, Tüske László válogatta és szerkesztette. A fordítók: Boros Attila, Keresztély Kata, Mestyán Ádám, Molnár Miklós, Tüske László, Varga Mátyás. A kötet megjelenésekor ezt írták: „Életműve mutatja, milyen mélységben, a költészetet mennyire gazdagító módon látja, élvezi és használja a lokális mitológia elemeit, párhuzamait és egybejátszásait. A válogatás során arra törekedtünk, hogy átfogó képet adjunk az életmű egészéről. Ez az első magyar nyelvű kötete, amely annak alkalmából jelent meg, hogy 2014-ben elnyerte a Janus Pannonius Költészeti Nagydíjat.” Ez alkalomból interjú is készült vele. 

A modern arab költészet úttörőjeként emlegetik. 2007-ben a norvégiai Academy of Literature and Freedom of Expression Bjørnson-díjban részesítette, 2011 nyarán pedig Goethe-díjjal jutalmazták eddigi munkásságát, s a németországi zsűri korunk legjelentősebb arab költőjének titulálta. 2013-ban Petrarca-díjat nyert. Számos nemzetközi díja mellett 1988 óta neve évről évre felmerül az irodalmi Nobel-díjra esélyes szerzők között. 

Adonis az utóbbi időkben egyre többször ad hangot politikai véleményének, ítéli el az arab kultúra dogmatizálását. "Kétszer változtatott hazát. Ő úgy fogalmaz: háromszor született meg. Ha választani lehet, azt szeretné, ha egyszerűen Adoniszként hivatkoznának rá. Van véleménye Szíria helyzetéről, de hangsúlyozza, hogy nem szereti a politikát, ahogy a vallást sem. Szerinte az arab világot visszaveti a vallás, mert intézményesül, és rákényszerítik a társadalomra. Az egyén választását viszont tiszteli, akár vallásos, akár nem" – olvasható az MNO oldalán.

Költőt legutóbb 2011-ben díjaztak, a norvég Tomas Tranströmert, azt megelőzően pedig Wisława Szymborska lengyel költőnő kapta az elismerést, 15 évvel korábban.

Gondos Mária Magdolna


Címkék