Kritika – 2018. március 18.

Végel László: Kivándorló közösség – kivándorló irodalom

Kritika–2018. március 18.

Kritika

Végel László: Kivándorló közösség – kivándorló irodalom

...nem csillapodott, hanem növekedett a vajdasági magyar közösség elvándorlása. A fiatal nemzedék főleg a Nyugatra távozik, a fiatal írók pedig főleg Budapestre. Kivándorló közösség, kivándorló irodalom! – A hónap szerzője, Végel László két fiatal szerzőt ajánl a Litera olvasóinak: Barlog Károlyt és Celler Kiss Tamást.


Pályám kezdetén mindig zavart, amikor az idősebb írók felhívták a figyelmet egy-egy fiatalabb pályatársukra. Szép gesztus, de engem mégis zavart, mert soha sem kedveltem az atyáskodást. Ez esetben azonban többről, esetleg másról is van szó.

A kilencvenes években beindult az értelmiségi áttelepülés az anyaországba. Maradtak az idősebbek, s a megtizedelt középnemzedék. Úgy éreztem, hogy teljes kulturális vákuumba kerültünk. 2000 után azonban hirtelen változott a helyzet. Csoda történt: a tehetséges fiatalok egész raja tűnt fel. Kedvezőbb időkben sem jelentkezett a Vajdaságban ennyi tehetséges fiatal író és értelmiségi. Elsők között üdvözöltem feltűnésüket, a legszívesebben mindegyiküknek felsorolnám itt a nevét, mert számomra ez a legfontosabb esemény az elmúlt évtizedekben. El lenne az imaginárius antológia az új impulzusról. Még ma is szívesen emlékezem rá. A színházakban kezdődött a csoda, s folytatódott az irodalomban, főleg a szabadkai Kosztolányi Színházban, majd az Újvidéki Színházban. A csodával azonban feleselt a valóság, mert nem csillapodott, hanem növekedett a vajdasági magyar közösség elvándorlása. A fiatal nemzedék főleg a Nyugatra távozik, a fiatal írók pedig főleg Budapestre. Kivándorló közösség, kivándorló irodalom!

Rendszertelen és szeszélyes olvasó vagyok, de ha egy vajdasági fiatal író könyvét veszem a kezembe, akaratlanul is felmerül bennem a kérdés: hol tartózkodik. Itt vagy ott? Vagy örökké úton? Nem tudom. Az elolvasandó könyvek száma növekszik, miközben egyre nagyobb szükségét érzem, hogy klasszikus műveket vegyek újra a kezembe, s eközben elbizonytalanodtam. Az egyre jobban száguldó ravasz és igazságtalan idő sokszor koravénné teszi a fiatalokat, s számos XIX. vagy XX. századi klasszikust pedig váratlanul megfiatalít. Mégis, időnként előnyben részesítem azokat a műveket, amelyek a szülőföldre utalnak.

Ezzel a szándékkal és a földi elfogultságával mostanság két fiatal író könyvét olvastam: az egyik Barlog Károly, a másik Celler Kiss Tamás, örülnék, ha ezen portálon találkoznék új írásaikkal. Legyen valamilyen életjel – mégis.

A képen: Celler Kiss Tamás és Barlog Károly

Celler Kiss Tamás verseit itt, Barlog Károly novelláját itt olvashatják.

Végel László