Kritika – 2018. november 18.

Szilasi László: Talaj és test

Kritika–2018. november 18.

Kritika

Szilasi László: Talaj és test

A beszélő lenyalja a hóvirágról a harmatcseppet. Ennél nem is lehet közelebb menni. És épp ez a közelség teszi tönkre a földet. Fontos üzenet. Szeresd a természetet. De ne nyald. – A hónap szerzője, Szilasi László Kormányos Ákost mutatja be a Litera olvasóinak.


Szegeden a Bölcsészkar (a frissen indult Kreatív Írás BA specializáció) jelenleg elsősorban prózaírókat tanít, a Tiszatáj pedig (elsősorban Orcsik Roland líraszerkesztő) vers szerzőket. Jelenlegi költőnk is Orcsik-tanítvány, nagyon szeretem a műveiben, hogy elsősorban a természet és a szerelem foglalkoztatja. A mester rég túllépett a régi, anti-Horger-iánus szegedi parancson: kezdő költőt sose támadj, ki tudja, mi lesz belőle, a tanítvány pedig alaposan beleásta magát a tér és a test, média- és kutúratudományilag is értékelhető kérdéseibe, hiszen a költészet is: kutatás. Az, aki a Hóvirág című versben beszél, nagyon közel megy a természethez, közelebb talán, mint a nagy Ruskin. (A virág a növény legvégső megtisztulása, legfegyelmezettebb formája, ahol szövete a legtisztábbá fehéredik, legfinomabbá színeződik, ahol eljut a számára legméltóbb szerepbe – így szól az ő virág-definíciója.) A beszélő lenyalja a hóvirágról a harmatcseppet. Ennél nem is lehet közelebb menni. És épp ez a közelség teszi tönkre a földet. Fontos üzenet. Szeresd a természetet. De ne nyald.

A homlokcsont unalmas dolog. De mindig (akár látod, akár képzeled) amögött történnek a dolgok. Valaki ott zuhanyozik. Felismerhető, hogy ki az. Onnan tudom, te állsz/meztelenül a/tuskabinban, hogy még a/vízcseppek is másképp esnek. A zuhanyrózsa vizének leírása hajszálpontos. Kontyba kötött hajad alatt,/a zuhanyrózsa vize apró/fülcimpádtól indul a nyakad irányába./Némelyek világító ereid vonalát követik,/némelyek saját úton járnak/és furakodnak be hajlataidba,/majd onnan ki. Teljesen világos, hogy a mozgó víz maga a megfigyelő. Nem csak a víz, ő maga is: furakszik. Befurakszik a hajlatokba. Aztán meg ki. Kilépsz a tuskabinból./Megtörölközöl. Nem a teljes meztelenség volt a lényeg. Hanem a nedvesség. A test nem az alakulat, úgy, ahogy valójában van. Hanem az a pontos alak, amellyel bejárhatóvá tesszük. A víz a lelke, és a gravitáció.

 

Kormányos Ákos 1992-ben született a jugoszláviai Zentán, ma Szegeden él. Egyetemi tanulmányait Szegeden végezte el (pszichológia BA és MA diploma). Jelenleg ugyanazon intézmény filozófia és esztétika szakos hallgatója. Verseit az Irodalmi Szemle, a Tiszatáj, a Híd és a zEtna folyóiratok közölték. Jelenleg első kötetének kiadásán dolgozik. A versek mellett drámaírással foglalkozik. 2018-ban elnyerte a Szegedi Tudományegyetem drámapályázatának Pályadíját.

Szilasi László