Kritika – 2008. október 17.

Angyalok és Galamb

Philip K. Dick: Lenn, a sivár Földön

Kritika–2008. október 17.

Kritika

Philip K. Dick: Lenn, a sivár Földön
Dick jobb híján sci-fi író, legjobb írásai, regényei messze túlnőnek a kategorizáción, a műfajok széles skálájáról válogatnak struktúrákat. Ahogy a bibliai történeteket sem nevezzük fantasy-nek vagy sci-finek, úgy PKD elbeszélései is többnyire filozófiai érdekeltségű tézisregények, példabeszédek avagy skizoid eszmélkedések. Csodálatos tény, hogy kevésbé sikerültebb írásainak egy-egy oldalán is több ötlet tobzódik és marad kifejtetlenül, mint egyes sikeres írók egész életművében.

Philip K. Dicket sci-fi íróként tartja számon az irodalomtörténet. Ez a redukált perspektíva leginkább azt a figyelmetlenséget illusztrálja, amely a felületes kategorizáció gyorsan mindent „letudó” attitűdjében ölt alakot. Dick jobb híján sci-fi író, legjobb írásai, regényei, melyek valóban tartalmaznak erre a műfajra utaló jegyeket, messze túlnőnek a kategorizáción, a műfajok széles skálájáról válogatnak struktúrákat. Ahogy a bibliai történeteket sem nevezzük fantasy-nek vagy sci-finek, úgy PKD elbeszélései is többnyire filozófiai érdekeltségű tézisregények, példabeszédek avagy skizoid eszmélkedések. Csodálatos tény, hogy kevésbé sikerültebb írásainak egy-egy oldalán is több írói ötlet tobzódik és marad kifejtetlenül, mint egyes sikeres írók egész életművében. PKD egyfolytában a kísérleti regény folyamatállapotában alkotott, kevesebb, mint több anyagi sikerrel. Halála után lett igazán népszerű. S ezt sem a filmeknek köszönhetően, pedig alig akad olyan PKD-írás, amelyből, amelyek inspirációjára ne született volna mozgókép. Ezek többsége viszont inkább kihagyja a szövegek leglényegét, a szellemi invenciót, s amelyek a posztmodern írásmódok formáiban a későbbi sci-fi írók, és sci-fit nem írók nemzedékeire gyakoroltak máig – a maga teljességében fel nem mért – hatást.
 
Magyarországon az Agave Kiadó 2003-tól adja ki magyarul PKD életművét, évente 3-4 kötettel gazdagítva a korpuszt. A Lenn a sivár Földön címmel közreadott elbeszélés-gyűjtemény elsősorban Dick korai műveiből közöl válogatást. A kötetbe foglalt novellák teljesítménye elég hullámzó, többségük inkább az írói fejlődés alakulástörténete szempontjából érdekes.
 
A Lenn a sivár Földön hangoskönyv e kötetből négy elbeszélést választott ki, melyet Galambos Péter (Galamb) színész ad elő, jellegzetes orgánumán. A színész hangja nekem elsősorban Ross Geller (David Schwimmer), a Jóbarátok [Friends] sorozat magyarhangja, de itt, ahogy más szerepeiben is, nem azon a siránkozós hangon szólal meg, amely a balfék paleontológusé. Hangja erőteljes, kellően kifejező és változatos, nem válik unalmassá az a kettősség, hogy mind a szereplők, mind a narrátor hangjait egy személy szólaltatja meg.
 
A Lenn a sivár Földön című elbeszélés (1953/54) két részre tagolható, az elsőben Sylvia Everett kvázi-hagiográfiája, angyalok általi elrablása áll a középpontban, a másikban profanizálódik az isteni és az emberi létsík közti különbség, s az apokalipszisig vezet, Rick, Sylvia szerelme által visszakövetelt lány sokszorozódása miatt. Az események kiszámíthatóak, közben megtudhatjuk az is, hogy a teremtő már korábban elhagyta munkaasztalát, s a létra felsőbb fokára lépve, egyéb létsíkra távozott, magára hagyva az embereket a vérre szomjas angyalokkal. Nem a legsikerültebb Dick-mese, ahogy a Ruug sem az.
 
A Ruug (1951/53) az író első novellája, tétje pedig, azon túl, hogy fizet-e érte a közlő orgánum, avagy sem, az az írás általi lehetőség, hogy miképp tehető egy mindennapi esemény (kukaürítés) rejtélyes, horrorisztikus hangulatú történetté. Boris a kutya ruug-morgása zaklatottá, nem egy esetben idegessé teheti az olvasót.
 
A Kétbalkezes Orfeusz (1963/64) egy ironizáló, önmagát is gúnyoló Dicket mutat. Az időutazás klasszikus paradoxonai mentén a sci-fi írók kiszolgáltatottságát parodizálja. Az írás annakidején Jack Dowland néven jelent meg, míg a főszereplő Slade, éppen Jack Dowland sci-fi író múltjába kíván visszamenni inspirációt szolgáltatni a Múzsa Rt. Időutazási Iroda révén. A küldetése kudarccal jár, Jack Dowland csupán egy sci-fi novellát ír a későbbiekben, azt is Philip K. Dick néven, s a címe, nem találják ki… Kétbalkezes Orfeusz.
 
A lemez záródarabja a Háború a zidiótákkal. Szatíra a köbön, sajnos Galamb el is túlozza ezt, s inkább bornírttá teszi az elbeszélést a hangadás által. A beszéd modalitásának jelentés-szuggeráló ereje itt bizonyítható faktum. Cigi, pia… szex, s az idegenek inváziójának annyi lesz. A földiek élvezeti szokásait egy kül-Földi sem tudja átalakulás nélkül elviselni. PKD ritkán humorizál, de ha igen, akkor vele együtt nevetünk. Persze, hogy kik is a valódi zidióták az elbeszélésben, nyitott kérdés.
 
Tapasztalat: olvasni gyorsabb és kevésbé fárasztó. Javaslat: ne együltőre hallgassuk meg a négy elbeszélést.
 
**********
 
Philip K. Dick, Lenn a sivár Földön – Galambos Péter (Galamb) előadásában
Hangoskönyv, 2007.
137 perc
Kossuth Kiadó zRt., Mojzer Kiadó Kft.
 
[The Estate of Philip K. Dick, 1987]
Lenn a sivár Földön , Agave Könyvek, 2005.
Fordították: Pál Attila, Pék Zoltán, Toth Benedek
 
A hangfelvétel az EOS Stúdióban készült 2007-ben. Rendezte: Egressy Zoltán; Szerkesztő: dr. Mojzer Győző; Hangmérnök, hangeffektusok: Váczi Kristóf; Borítógrafika: Kisteleki Dóra
 

Rácz I. Péter