Publicisztika – 2011. október 20.

Őszi utazás

Publicisztika–2011. október 20.

Publicisztika

Őszi utazás
Játék és muzsika tíz percben: Alfred Scnittke, Themerin, Beethoven, Korányi Tamás. Aki kérdez és aki válaszol: Jánossy Lajos. A Litera Kis nyári zene sorozatának utolsó taktusai.


Őszi utazás, mi lenne más; vörös bor, vörös postakocsi. Vörösmarty. Az őszölő, a nyárutó testet öltött alakja ezúttal zenéket ajánl, képeket javasol. Elfogult és elmélázó, nem tagadja; az alább hallható-látható művészeti események a válogatót életének különböző, emlékezetes pontjaihoz kötik, oda vezették vissza, mialatt rémületre semmi ok, közismert szemérmességéhez híven, életének budoárjába nem tessékeli a koncert- és tárlatlátogatókat.

Alfred Schnittkevel nyit, a rendkívüli hollanddal, a kortárs zene megkerülhetetlenjével, aki ezen a felvételen a concert grosso-forma parafrazeálásával, re- és dekonstruálásával stb. egészen elképesztő áramköröket fejleszt a bőr alatt.


 

Erre a lapra bátran újabbat húz az ismerős/idegen/vezető; kevésbé zenére, inkább egy eszközre hívja fel a figyelmet, az 1919-ben Leon Theremin által feltalált és mindmáig egyedülálló, hiszen érintés nélkül muzsikára bírható különlegességre, a thereminre. Nevezett úr életének rajzában érdemes elmélyedni, egészen rendkívüli, huszadik századi történet. Magyarul Najmányi László örökítette meg könyvformában a históriát. (Theremin, Enciklopédia Kiadó, 2006.)
És elmulaszthatatlanul: az elragadtatott ügyelő Richtert szólítja a pódiumra, ujjai alatt pedig Beethoven op. 111-es, c-moll szonátáját érti, a Doktor Faustusban oly örökbecsűen szétírt művet, a démonikus végérvényes zenei alakját, amely itt 1963-ból csörömpöl felénk, jön, akár egy elszabadult, tébolyodott villamos, Richter vezetése alatt.Végül egy blogot ajánl a bizalmaskodó zenebohóc, ekképp zenék egész sorát ajánlja, mert Korányi Tamásnak, a Magyar Rádió egykori legendás szerkesztőjének felületére hív, ahol olyan, a kortárs művészetek - a dolog természetéből adódóan elsősorban a zene és az irodalom, mellettük persze filozófia - adnak egymásnak a hangjáték-műfaj Korányi által mindig újragondolt, kísérleti montázsaiban randevút, hogy – csak na!

Nyugodtan állítható, hogy kultúrtörténetileg is teljesen egyedülálló, állandóan bővülő gyűjteményben veszhet el az érdeklődő fül.

Korányi Tamás blogja


Jánossy Lajos