Publicisztika – 2018. november 28.

Jánossy Lajos: Megalkuvás nincs – TGM 70

Publicisztika–2018. november 28.

Publicisztika

Jánossy Lajos: Megalkuvás nincs – TGM 70

Az antik etika bázisán lábát szilárdan megvető, a mindenkori zsarnokság fölött pálcát törő ítélő erőre, a hit elszántságát a próbatételeknek kitett emberben ébren tartó prófétai erélyre, az elesettek iránti irgalmas, evangéliumi figyelemre hagyatkozik. – Tamás Gáspár Miklóst 70. születésnapján Jánossy Lajos köszönti.


Talán nem túlzás, ha úgy véljük, mindenkinek megvan a saját Tamás Gáspár Miklósa. Hatása alól senki nem vonhatja ki magát. Életművét ki-ki alkata szerint szakaszolhatja, közelebb, avagy távolabb érezheti magához a szellemi életút éppen adott állomását. Abban azonban politikai és filozófiai ellenfelei sem kételkedhetnek, hogy személyében a homo politicus eredeti értelemben vett, kivételes példányát tisztelhetjük.

Akármilyen értelmezési keretben formálja meg világát, az antik etika bázisán lábát szilárdan megvető, a mindenkori zsarnokság fölött pálcát törő ítélő erőre, a hit elszántságát a próbatételeknek kitett emberben ébren tartó prófétai erélyre, az elesettek iránti irgalmas, evangéliumi figyelemre hagyatkozik. A tekintetének gyújtópontjában álló poliszt, a közösség boldogulását, az épületes jót illető csillapíthatatlan, a felelősségre apelláló kérdező kedve innen ered.

Korszerűtlen elmélkedő.

Tamás Gáspár Miklós autonómiája többek között attól jellegzetes, hogy a haszonszerzés szikrányi ambíciójától mentesen képes volt arra, amire kevesen: önnön szellemi pályáját minduntalan revíziónak alávetni, a kor szalagcímeire fittyet hányni, kitenni magát a legkülönfélébb irányból várható támadásoknak, magányos küzdőként vállalni olykor a hamleti, netán és egyenesen a Don Quijote-i számkivetettséget.

Mindehhez persze nem volt és nincs híján a legkiterjedtebb eszköztárral, hovatovább harcmodorral bíró képességeknek. Érvelő sokszínűségében az ironikus, a frivol, a vitriolos, a szarkasztikus hangütéstől nem riad vissza. A rendkívüli műveltségi talajon álló, újabb és újabb összefüggésrendbe komponált, gyakran a fölényesség akcentusait sem nélkülöző tudás, a több kultúrában elmélyített tapasztalatok érvelésének folyamatosan játékban és karbantartott elemei.

Nehéz ember.

Tamás Gáspár Miklós valódi értelmiségi, alkotói szelleme a honi tájakon kiveszőben lévő attitűd méltó képviseletének garanciája. A modernitás kultúrájáról, a kapitalizmus anatómiájáról tőle tudhatjuk meg a legtöbbet. Mondhatjuk ezt annak a fényében, hogy mind konzervatív, mind marxista észjárását ismerjük, a baloldaltól, majd a jobboldaltól vett búcsúján részt vehettünk. A korszak születésével, annak mítoszával, a polgári társadalmak létrejöttének paradoxonával, a tőkés renddel egyidejűleg megszületett kritikai gondolkodás formáival a legmesszebb menőkig tisztában van, analitikus és immáron a dialektikát revideáló perspektívából keresi az alternatívát az önpusztító, a világot létében fenyegető romlással, rombolással szemben.

Kemény ellenfél.

A mai magyarországi berendezkedés kérlelhetetlen bírálói között párját ritkítja; úgy ütközik, hogy közben tanít; a történelem szoros és tágas szövegkörnyezetét rekonstruálja.

Jó hazafi.

A Litera nem mulaszthatja el emlékeztetni az ünneplésre hívott olvasót, hogy az egyik legnagyszerűbb magyar írót köszöntjük a mai napon. Tamás Gáspár Miklós esszéibe, nem utolsó sorban az irodalom legkülönfélébb alakjairól adott, remekbe szabott portréiba merülve – érdemes utánamenni a „kezdeteknek", a Kritérion-könyvek némelyikéhez írt utószavainak – a magyar nyelv Pázmánytól Esterházyig húzódó hagyományrétegeiben pallérozott, szuverén világ tárul fel.

Jeles literátor.

Köszönet Tamás Gáspár Miklósnak, hogy a gondolkodás örömét, lucidus nyelvjárásának medrébe terelve, lankadatlan kedvvel kelti fel bennünk. Köszönet érte, hogy makacs ízlést kínál, és azért, hogy forradalmi hevületének olykori sodrásában is hű marad a művek szelleméhez.

Kedves Gazsi, Isten éltessen, tartsa Benned a lelket sokáig!

Jánossy Lajos