Netnapló – 2018. július 9.

Kezdetben vala

Szekszárdi Magasiskola - 2018. július 9.

Netnapló–2018. július 9.

Netnapló

Szekszárdi Magasiskola - 2018. július 9.

Aki tizenhat-tizenhét évesen már tudja, hogy író akar lenni, de belegyalogol abba a csapdába, amit a szülei állítanak neki azzal, hogy ez mégsem egy tisztességes szakma, és legyél, lányom, inkább fogorvos, abból valószínűleg nem lesz író. – A héten a Szekszárdi Magasiskola írja a netnaplót. Elsőként Nagy Ágnes.


Kezdetben vala az  ige. Zs. Nagy Izabella karján pont ez a tetkó áll, héberül. Aztán lett egyre több ige, ahogy lassan megérkeztünk, egyre többen, vasárnap késő délután a Zrínyi sörözőbe. Csak a szokásos táborindító berúgásféle történt meg itt, meglepően sok kisfröccsel. Ürültek a poharak, nekünk meg egyre ravaszabbul állt a szemünk a kor, a kannás bor meg az egyéves létfenntartást szolgáló tervgazdálkodási program lassú elpárolgásától. Márton Lászlónak igaza van, aki tizenhat-tizenhét évesen már tudja, hogy író akar lenni, de belegyalogol abba a csapdába, amit a szülei állítanak neki azzal, hogy ez mégsem egy tisztességes szakma, és legyél, lányom, inkább fogorvos, abból valószínűleg nem lesz író. Egy-egy tárca kicsusszan az emberből lopott időben, na de egy regény? Azzal együtt kell élni, mint egy házastárssal, egész nap. Én is, ahogyan sokan, ugyanezzel az álommal, gazdasági igazgató, igazságügyi szakértő és matektanár lettem, lettünk.

A Szekszárdi Magasiskola megnyitóján a Mészöly anyjának távolságtartó csábításáról készült festmény két oldalán állt Márton László és Győrffy Ákos, a spiritus rektorok, egyik ajtóban Szkárosi Endre, a másikban Pócs Margó ragyogott, egyben elállták a menekülő útvonalat.

A hétfő délelőttről gyorsan, de hízelgőn jegyzem meg, hogy a stílusról, a nagy írók trükkjeiről, az eredetiség kérdéseiről, az érettségről, a pontos megfigyelésekről, a megújulásról és arról volt szó, hogy egy író mennyire viszi bele a testét az írásaiba. Hogy a nők mennyire bele tudják vinni testüket az írásaikba, míg a férfi írók hol igen, hol nem. Ilyen testes dolog ez a gender.

Délben megkaptuk egymás irományait kinyomtatva. A szökőkútra borulva először gyorsan átolvastam az újoncok, Győrfi Viktória, Vonnák Dia, Magyar Csilla írásait, és hiába nem tetszett a tetkójuk, annyira finoman kidolgozott gondolatokat és mondanivalót hoztak, hogy Szolláth Dávid ugyanazzal a nagyfiús, egyszólamú, értő hangján üdvözölhetné nyugodtan a cselekmény és az elbeszélés csillogását bennük, ahogyan Camus és a Saulus kapcsán tette ezt délutáni előadásában. Péterfy Gergely, aki most sajnos nincsen itt, szerintem azt mondaná, hogy ezektől a mondatoktól Mészöly is megnyalná a tíz ujját.

Délután a Pollack Mihály által épített Vármegyeháza kávézójában gyűltünk össze, és míg Szkárosi Endre méltatta az írótábor reflektív tereit, a Mészöly-díj odaítélésének erős szempontjait, a hasznos rezonanciákat, és az írás taníthatóságának kérdését tette mérlegre, mint az utólag kiderült, többen is szemeztünk Pollack Mihállyal. Az a kis huncut mosoly a szája szegletében hol elkomorodott az előadók mögött, hol pedig az orra csavarodott fel izgágán, máskor sármosan hátratúrta a haját, és állítólag még Gaál-Nyeste Katára is rákacsintott, amit persze én is észrevettem, és azt hittem, nekem szól. Majd Mihály megnőtt, kinyújtózott, szépen megállt rajta az öltöny, és Márjánovics Diána filológiai fejtegetései után a kazettás ablakokat tartó két bástya mellől leugrott, lekapta a másik párkányon álló levendulás vázát, és odaadta Diának szinte követhetetlenül alapos Mészöly-kutatásaiért.

Estére, ahogy ballagtunk a vacsora helyszínére, mindenki csendesen zsolozsmázta, hogy ma nem fogja az ágy alá inni magát, és Komjáthi Tamás borászatából csak a Kastélyost kóstolja meg, utána az egy nyári rozét, de ha már a Lolita és Othello összefüggéseiről is szó volt, az Otellót is kipróbálja, ha megkínálnák, a legújabb sillert is, és mivel az irodalom és az élet sem tiszteli a törvényeket, valami olyasfélét is ajkaink közé engedtünk, amit csak a portugáloknak szabadna, úgyhogy végül megint ravaszra ittuk magunkat, mire egy üres borosüveg hazakergetett, hogy négy órát aludjunk, és újra szépre pihenjük magunkat.

Nagy Ágnes

Szekszárdi Magasiskola