Netnapló – 2011. augusztus 4.

Az elcserélt nap

Ir(T)áS tábor - 2011. augusztus 4.

Netnapló–2011. augusztus 4.

Netnapló

Ir(T)áS tábor - 2011. augusztus 4.
Az irodalom: szociológia. Hajnali ötig beszélgetünk erről, változó felállású társaságban. - Az Ir(T)áS tábor csütörtöki naplóját Bíró-Balogh Tamás jegyzi.

Az ébredés persze nem könnyű, ahogy Szabó Tibor Benjámin megírta, nehezen éledezik a társaság a hegyek között. Délelőtt szeminárium, kifejezetten elromlott az idő mára, hideg lett, van, aki kabátban üldögél a megbeszélés alatt. Nem így beszéltük meg. Eredetileg a harmadik nap lett volna az enyém, de elcseréltem.

Teljesen más itt „órát” tartani, mint Szegeden. A csoport összetételének nemi aránya ugyanaz, mint az egyetemi közegben, hat hölgyre jut egy férfi, ezzel nincs is semmi baj. Viszont itt a természet elemei is közbeszólnak, Jenei Lacit napok óta üldözi egy bogár például. Laci szerint darázs, de akkor rovar. És vannak más táborlakók is, ma érkezett egy német turistacsoport is, éppen oda ültek, ahol Laci vezette addig a kritikaírói foglalkozásokat, nem is értik hirtelen, miről van szó, de azután az első felocsúdás után bekapcsolódnak a Nini könyvéről szóló beszélgetésbe.
Hallottuk egy páva hangját is.

Reggel még köztünk volt Grecsó Krisztián, tegnap – nem titok – nem volt hajlandó táncolni.

Délelőtt szeminárium volt. Láttuk Jenei csoportját, Kingáét és Tibiét is, erős hangok kísérik. Nálunk az a tematika, hogy az egyes esti vendégek felolvasásaihoz hozzárendeljünk egy-egy „klasszikus” szöveget, teszem azt pl. Grecsóhoz Móriczot, Háyhoz Bródyt, Garaczihoz Kosztolányit, Csernához – teszem azt – megint Kosztolányit, és így tovább, tehát Karafiáthoz Kaffka Margitot, Balázs Imre Józsefhez pedig Fekete Istvánt, és – mondjuk – Goethét.

Talán senki nem fogja elhinni, de itt is lehet találni ismeretlen Kosztolányi-verset:

                                                                           Ilyen kislánynak
                                                                           Fűző!
                                                                           Hiszen még
                                                                           szűz ő.

Ez a négysoros kis zsenge Kosztolányi 1900–1901-ben vezetett naplójában maradt fenn. Ebből valójában keveset ismerünk; csak annyit, amennyit Kosztolányiné a férjéről írott könyvében közölt.
 

Kosztolányi 1901. február 11. és 27. között beteg volt, ez időszak alatt naplót nem írt, csak később csatolt hozzá egy „Naplófüggeléket”, összefoglalva benne az elmaradt napok történetét. Ezt a Függeléket közölte is felesége (Kosztolányi Dezsőné: Kosztolányi Dezső. Bp., 1938. 96–97.), azonban a verset egészen egyszerűen kihagyta a szövegből. Nem is értem, miért nem. Nemrég azonban a megsemmisültnek hitt kézirat első két oldala mégis előkerült, pár éve egy budapesti árverés tételei között bukkant fel, most pedig az Ir(T)áS tábor egyik asztalánál.

Egyébként az egész csoport nagyon várja már, a Műút egyik szerkesztője pedig kifejezetten, hogy Bónus Tibor megírja a régen beharangozott vitairatát Szegedy-Maszák Mihály Kosztolányi kötetéről. Senki sem olvasta még ezt az írást, de azt hiszem, mindenki tudja, mert hallotta már, hogy hozzávetőlegesen kétszázötvenezer leütés lesz, és – az egyik szemináriumvezető fixa ideája szerint – Bezeczky Gábor könyve a minta.

Délután Jenei Laci beszél az irodalmi folyóiratokról. Projektorral vetít, nála az MS rövidítés nem Márai, hanem Mészáros Sándort jelenti.

A társaság odaadóan figyel.

Az irodalom: szociológia. Hajnali ötig beszélgetünk erről, változó felállású társaságban.

Nagyon fontos szempont, hogy ne csak általános folyóirat-képet, hanem valós gyakorlati tanácsokat, illetve ellentanácsokat is közvetítsen az előadás. Ezt persze nem kell külön hangsúlyozni. Egy mondatot azonban mindenképp igényel. Hogy létezik-e még magyar folyóirat-kultúra, és az feltétlenül nyomtatásban jelenik-e meg, előrevetít SzTB szombati előadását, az internetes irodalmi lapokról.

Kora este megérkezett Garaczi Laci és Nini. Laci novellát, Nini esszét olvasott fel. Nini a nyelvi identitásról írt szövegét Jenei azonnal elkérte, ügyes. Garaczi autográf javításokkal, sorközi és marginális jegyzeteivel ellátott kéziratát egy másik táborlakó kérte el, azzal az instanciával, hogy hétfőn szkennelve azonnal visszaküldi.

Bíró-Balogh Tamás

Ir(T)áS tábor