Könyvajánló – 2017. január 19.

Szkárosi Endre: Szabó Róbert Csaba laudációja

Könyvajánló–2017. január 19.

Könyvajánló

Szkárosi Endre: Szabó Róbert Csaba laudációja

A 2017-es Mészöly Miklós-díjat Alakváltók című, 2016-ban, a Jelenkor Kiadónál megjelent regényért Szabó Róbert Csaba nyerte el. A díjat 2017. január 19-én, tegnap adták át a szekszárdi Mészöly Miklós Múzeumban. A díjazottat Szkárosi Endre és Szörényi László laudálta. Szkárosi Endre méltatását olvashatják.


A Mészöly Miklósról elnevezett és az ő szellemében alapított díj a legkortársibb magyar irodalom (elsősorban, de nem kizárólag prózairodalom) egy-egy olyan alkotóját és új alkotását kívánja elismerni és jóhírét terjesztve a rá irányuló figyelmet fokozni, aki és amelyik a magyar nyelvű irodalom folyamatos megújulását kiemelkedően, de legalábbis ígéretesen szolgálja. Különösen fontos ebben, hogy az díjalapítás és a mészölyi prózafordulat szellemében ez az újító szellem és praxis nem lehet pusztán tartalmi vagy formai, hanem a nyelvfelfogás és nyelvhasználat alakításában is méltónak kell bizonyulnia ahhoz az – egyébként folyamatosan fenntartandó és szintén megújítandó - hagyományhoz, amelyet a 20. század második felében leginkább és a legtudatosabban a mészölyi próza és irodalom-felfogás, illetve a mellette és nyomában kibontakozó új magyar prózairodalom legjobbjainak munkálódása fémjeleznek.

A gondolkodás és a nyelv, a felfogás és a kifejezés csakis akkor működhet alkotóan, ha folyamatosan önmaga meghaladására tör. Ebből is következik, hogy a mégoly felkavaró és/vagy ihlető, mégoly döbbenetes és/vagy revelatív, értelmezésért kiáltó történések, valóságimpulzusok, tapasztalatok irodalmi feldolgozása és szellemi elsajátítása kevéssé lehet autentikus a kortársi valóság működésmódjainak, rutinjainak és véletleneinek, képzeleti energiáinak adekvát megragadása, azaz a a mű szerkezeti és nyelvi adekvációja nélkül.

Ígéretes tehetségek és bontakozásnak indult életművek jelzik évek óta, hogy a magyar irodalom újabb megújulási energiáktól terhes. Ha csak az elmúlt évek Mészöly-díjasaira gondolunk, e tapasztalatot megerősítve látni reméljük. Most egy olyan író, irodalmi alkotó kiváló munkáját volt alkalmunk örömmel a Mészöly-díj fókuszába állítani, aki már több könyvvel hívta fel a figyelmet tehetségére, ígéretes formátumára. A Mészöly Miklós Egyesület döntnökei Szabó Róbert Csaba Alakváltók című regényét olvasva egymástól függetlenül úgy érzékelték, az író e formátumot elkezdte betölteni, tehetsége elkezdett autentikus tudássá formálódni. A Szilágyságban született, Marosvásárhelyen élő író ráadásul egy mindannyiunk számára kiemelkedő jelentőségű eseményt, az 1989-es romániai forradalmat állította a regény történetének fókuszába, oly módon, hogy annak történéseit és főleg egyes mozzanatait, apró folyamatait néhány szereplő tapasztalásának és szemlélésének szögéből és fényében ragadja meg, így kibontakoztatva azt, ami mindebből kollektív élményként is értelmezhető.

Nem tehette volna meg ezt az író, ha nem alakított volna ki egy sajátos elbeszélői szerkezetet és technikát, amelyhez egyébként következetesen tartja magát akkor is, amikor egy hagyományosabb narráció módszerei megkönnyítenék a dolgát. Ugyanakkor ez a szerkezet és módszer egyben nyelvi adekváció is: az érzékelés, a láttatás és a mondattan és a nyelvi képzetépítés következetesen összefüggenek.

Szkárosi Endre