Első közlés – 2018. szeptember 15.

Kihaláspolitikai tételek

Első közlés–2018. szeptember 15.

Első közlés

Kihaláspolitikai tételek

A nép felemésztésének leghatásosabb módja a túlszaporítás. A nemzeti libidó önbüntető orgiába hajszolja a népet, mely egyfajta posztmodern népirtáshoz hasonlítható, ahol a nép belefojtja magát saját termékenységébe. – A hungarofuturista tételeket Nemes Z. Márió jegyzi.


1. A nemzet a nemzethalálban fogan meg, vagyis a nemzet születése nem elválasztható bevégződésétől.

2. A nép nélküli nemzet a legboldogabb nemzet, mert maga a tiszta idealitás. Ha a nemzet tisztulni akar, akkor fel kell emésztenie és el kell égetnie a népet mint biopolitikai kalóriát. Ez a Nagy Magyar Zsírprogram, mely a nemzet tisztaságának egyedüli záloga.

3. A nép felemésztésének leghatásosabb módja a túlszaporítás. A nemzeti libidó önbüntető orgiába hajszolja a népet, mely egyfajta posztmodern népirtáshoz hasonlítható, ahol a nép belefojtja magát saját termékenységébe. Ennek a folyamatnak az ügynökei a hazaárulók, akik jelen voltak minden nagyobb népvesztő orgiánál Mohácstól Trianonig.

4. A hazaáruló szaporodása kiismerhetetlen, mert olyan gyorsan sokasodik, hogy ez egyfajta kiüresítéssel azonos. Vagyis a hazaáruló szaporulata negatív szaporulat, mert önmagából szorítja ki a magyart. Tehát a kérdés inkább az, hogy hogyan válik hazaárulóvá valaki, születéssel, szüléssel vagy nem-szüléssel?

5. Született hazaáruló az, aki hazaárulóktól születik, de ha ezt a láncolatot történelmi távlatokban nézzük, akkor kellett lennie egy „első" hazaáruló párnak vagy önnemző hazaárulónak, aki nem volt született hazaáruló. Valahol el kellett kezdődnie a hazaárulásnak! Ez a szent pillanat a haza megszületésének a pillanata, mely eredetben már eleve megosztva születik a magyar, hiszen önnön magyartalanságát is szívében hordja. „Ahol van haza, azt már el is árulták." (David A. Klinsky)

6. Az ómagyar mag maszkulin ünnepe egyben halotti tor is, ahol eltemetik a nőket egy keltetőgödörbe. Aludjanak békében, hátha ivadékot hoz az álmuk. A posztmagyar szaporodás nem igazodik a hagyományos nemi keretekhez, hiszen a hungaroplazma felszabadítására egyaránt képes férfi, nő és busó. Támogatjuk az állatokkal, növényekkel és ásványokkal való szexuális kapcsolatot, hiszen minden magyar lesz, ami magyarhoz ér.

7. Mert a magyar nem „fordított Anteusz" (Babits Mihály), hanem poszthumán Midász király, vagyis a lét egészének hungarizálása elkerülhetetlen sorseseménynek tűnik. Mindez természetesen fertőző folyamatként is értelmezhető, diadalmas keleti pestisként, melyet a Kárpát medence karanténjában próbáltak meg féken tartani a nyugati hatalmak. Hiába! A Turánium ma a legvirálisabb természeti-kulturális képződmény, mely azonossá válik a világgal, miközben feloszlatja azt.

Nemes Z. Márió