Első közlés – 2018. november 28.

Inspiráció: Németh Bálint

Első közlés–2018. november 28.

Első közlés

Inspiráció: Németh Bálint

A képen a folyamat, mintha kulcs bele a sötét zárba, nyelv vissza a sötét szájba, csavar helyére a gépezetbe. – Az Inspiráció legújabb részében Németh Bálint reflexióit olvashatják.


Keith Arnatt: Self Burial, 1969


 

Háromszor három fénykép, egy szertartás stációit és egy termék összeszerelésének lépéseit ábrázolják, mégpedig egyszerre. Ennek megfelelően eredetüket illetően egymástól függetlenül – szintén egyszerre – származnak egy liturgiából. A szertartás egy igen régi szertartás variánsa, a termék viszont csak nemrégiben bukkant fel a bútorkatalógusban. Ennek megfelelően eredetileg egy liturgiákat tartalmazó könyv és egy tavaly kibocsátott használati utasítás illusztrációi volnának, szintén egyszerre és egymástól teljesen függetlenül. Mivel a képkockákon látható folyamat mindkét nemében és olvasatában unikális, e kettős unicitás figyelmünkből is menten két, szimultán példányra tart igényt. S bár a szimultán jelleg ezúttal minden bizonnyal óhaj marad – végtére is nem csoda, hogy nem érhetjük se föl, se utol ésszel a tradíciók sok évezredes evolúciós versengésének és a puritán északi lelemény higgadt fontolva haladásának legeslegújabb fejleményeit is egyszerre –, maga a kettőződés (sőt, belőle kérlelhetetlenül következőn a tovább kettőződés, és aztán még tovább és így tovább, egészen a végtelen kettéaprózódásig). A képen a folyamat, mintha kulcs bele a sötét zárba, nyelv vissza a sötét szájba, csavar helyére a gépezetbe.


Jászai Mari szobra Ászáron (Szunyogh László)

 

Jászai Mari már saját korában intézmény volt, ki is járt neki a tisztelet, ő meg a sírjához, szerencséje volt, hogy megérhette, sőt, tizenhárom évet élt még, miután a síremléke elkészült. Ha a halál nem jön előbb, gondolta, akkor jobb, ha ő megy a halála elébe. Mert várhat rá éppenséggel a halála napjáig, de akkor aztán akár az örökkévalóságig is várhat, mert azonmód le is késte már előre. Tetemes késés, az lesz csak belőle, ahogy magát ismeri, amivel egyébként magán kívül a környezetét is sírba viszi – jobb tehát, ha már jó előre azzal szoktatja magát a halálához, hogy a halálát szoktatja bele az életébe. Így nyugszik bele tehát és így téved, mert nem a saját halálába és sírjába szokik bele, csak a sír gondolatába, és a saját sírjával való szembesülés egyben a halállal való találkozás gondos kikerülése, amint a síremlékéhez vezető gyakori kegyeleti séta is csak a halál elodázására szolgáló kicsi, könnyű tréninggyakorlatok egyike, mint másoknak a reggeli futás a rakparton és a téren, tehát életvitelszerű apró szertartás csak, életének egészségesen egyszerű része.

 

Jászai Mari sírba téved

Időnként kijárt a sírjához. Szakállas vicc a következő
történet, amiben a halálos kérdés a felvetés tárgya.
Sírba tesznek, gondolja, elválik hát most, mikor én
már egy ideje amúgy sem élek, de ráadásul sírban is
fekszem immár, elválik tőlem, elválik hát, nélkülem,
aki már úgysem élek, és sírban fekszem immár. Elválik hát,
és elválik hát, nélkülem a név a sírkövön egymagában meddig
él – az utókoromban meddig ismerik nevem, és tudják, hogy én,
akié a név volt, ki voltam, meddig a sok alakítás. Örökérvényű
alakítás, minden pesti gyerek tudja, hogy Jászai Mari: tér.
Ő pedig azt hiszi, ott fektében, hogy az utókor majd elfelejti
vagy nem felejti nevét és alakításait. Akármelyiket hiszi, téved,
és nem is ott fektében hiszi, amelyiket hiszi, de mindegy is,
melyiket hiszi, mert téved, mert elfelejtik számos gyönyörű szerepét
és milyen hatalmas színész, de egy alakítása szinte örökérvényű
maradt mégis, ma is csodájára jár napról napra a város, és nem kérdés,
ki Jászai Mari, mert minden pesti gyerek tudja, hogy Jászai Mari: tér.
Így jár, aki a saját halálát szoktatja és tetemes a késés, az lesz, Mekka
sem megy Mohamedhez, szorgalmaskodjon csak Mohamed Mekkába.
Temetni jött, nem dicsekedni magával vagy dicsőíteni magán kívül
bármit is, tettei így is, úgy is magukért beszélnek, ő meg hallgat közben,
mint a sír, és a saját sírja, ugyanarról hallgat és nem is dicsőít senkit.

 

Németh Bálint Csuhai Istvánnak szintén Szunyogh László Jászai Mariról készült szobrát küldi további inspirációra.

A Litera Inspiráció című sorozatában az irodalmat a vizualitással társítjuk. Kortárs írók, költők mutatnak be őket inspiráló képzőművészeti alkotásokat, festményeket, grafikákat, fotókat; és küldenek tovább egy-egy inspiráló képet egy általuk választott másik szerzőnek, stafétában.

Németh Bálint