Hírek – 2018. december 3.

Selyem Zsuzsa kapta idén a Komlós Aladár-díjat

Hírek–2018. december 3.

Hírek

Selyem Zsuzsa kapta idén a Komlós Aladár-díjat

A Petőfi Irodalmi Múzeumban ma, 17 órakor adták át a díjat.


A Komlós Aladár-díjat idén Selyem Zsuzsa kapta.

A Komlós Aladár-díj zsűrije - Sándor Iván, dr. Salamon Ferenc főorvos, Bazsányi Sándor - 2018-ban Selyem Zsuzsa irodalmi munkásságát honorálta.

A díj átadására a Petőfi Irodalmi Múzeumban került sor.

A laudációt Radics Viktória mondta.

A Komlós-életműről Heller Ágnes, Tverdota György és Takáts József tartott kiselőadást.

Közreműködött Fodor Tamás színművész.

Selyem Zsuzsa Marosvásárhelyen született 1967. május 15-én Selyem Zsolt és Beczássy Tatjána gyermekeként. 1985–1989 között a Babeș–Bolyai Tudományegyetem matematika karán tanult Kolozsvárott. 1991–1996 között ugyanitt bölcsészhallgató volt, magyar-angol szakot végzett. 2003-ban az ELTE BTK esztétika szakán doktorált, Balassa Péter irányításával.

1993 óta jelennek meg esszéi, tanulmányai, novellái, publicisztikái. 1994–1997 között a Korunk irodalmi szerkesztője volt. 1997-től a BBTE Magyar Irodalomtudományi Intézet munkatársa, kortárs magyar irodalmat tanít. 2000-től 2002-ig az Lk.k.t.[2] folyóirat felelős szerkesztője. 2005-ben az Akademie Schloss Solitude ösztöndíjasa.

Kötetei:

Valami helyet (esszék, kritikák) Kijárat, Budapest, 2001
Valami helyet Esszék; Komp-Press–Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2003 (Ariadné könyvek)
Szembe szét. Humor és szentség összefüggése Esterházy Péter prózájában, Koinónia, Kolozsvár, 2004
Selyem Zsuzsa–Balázs Imre Józsefː Humor az avantgárdban és a posztmodernben; Scientia, Kolozsvár, 2004 (Sapientia könyvek)
9 kiló. Történet a 119. zsoltárra (Koinónia, Kolozsvár, 2006) Németül: 9 kilo (Geschichte zu Psalm 119). Aus dem Ungarischen von Agnes Relle und Werner D. Stichnoth, Merz & Solitude, Stuttgart, 2006; Franciául: 9 kg. Récit sur le 119e psaume. Traduit par Emőke Simon, révision par Gerard Gâcon. Jacques André Editeur, Lyon, 2011
Fehérek közt (esszék) Vigilia, Budapest, 2007
Erdei politika (publicisztikák) Koinónia, Kolozsvár, 2009
Mire vársz (novellák) Bookart, Csíkszereda, 2009
Fiktív állatok - A rezisztencia irodalmi formáiról; Egyetemi Műhely, Kolozsvár, 2014
Moszkvában esik - Egy kitelepítés története; Jelenkor, Bp., 2016

A Komlós Aladár-díjat a Pen Klub szervezetében volt gimnáziumi taniítványai és tisztelői alapították.

Az első díjazott 1998-ban Lengyel Balázs volt. A továbbiakban Hubay Miklós Pen Klub elnöki szakasza idején megosztva Tarján Tamás-Lukácsy András, majd Bányai János-Rónay László kapták ugyancsak megosztva.

2003-ban Sándor Iván,majd Poszler György volt a díjazott. Ettől az évtől új zsűri alakult.Tagjai Poszler György, dr. Salamon Ferenc főorvos, Komlós Aladár egykori diákja, és elnökként Sándor Iván.

A zsűri célja a kiemelkedő irodalomtörténészi-kritikusi teljesítmények díjazása.

Komlós Aladár-díjat korábban többek közt Margócsy István, Szilágyi Zsófia, Bazsányi Sándor, Dérczy Péter, Ungvári Tamás és Tverdota György vehetett át.