Hírek – 2007. november 28.

Ratkó József-díj 2007

Vári Fábián László kapta az elismerést

Hírek–2007. november 28.

Hírek

Vári Fábián László kapta az elismerést
A Hangsúly művelődési és művészeti alapítvány kuratóriuma az idei Ratkó József díjat Vári Fábián László költő, néprajzkutatónak adományozta.

A tíz esztendeje alapított díj az ország keleti, de alkotásaikkal a provincializmus fölé emelkedő, európai értékeket teremtő alkotókat jutalmazza. Olyanokat, kiknek esztétikai teljesítménye kiemelkedő, erkölcsi elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen.
 
A civil kezdeményezésre létrejött díjat – 100.000 forintot, König Róbert grafikusművész által metszett oklevelet, és Kő Pál szobrászművész plakettjét – eddig: Balázs József író (1993), Nagy Gáspár költő (1994), Aczél Géza költő (1995) és Szöllősi Zoltán költő (1996) vehette át.
 
A Díjat 2006 őszén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat határozatával „örökbe fogadta”, így 2007-tól a díjhoz járó összeg a mindenkori minimálbér háromszorosa.
 
A Ratkó József díj annak a rendhagyó szellemi kezdeményezésnek a folytatása, amely 1983. novemberében született, s amely három és fél éven át havonta igyekezett fórumot teremteni a helyi és országos, valamint határon túli irodalmi, közéleti folyamatoknak, s lett így akaratlanul is a rendszerváltást előkészítő szellemi mozgások része. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének nem volt, illetve ma sincsen országos jelentőségű irodalmi és művészeti, havi folyóirata, ezt igyekezett pótolni ez az egykori vállalás.
 
Ratkó József költő, Görömbei András irodalomtörténész, Nagy András László színházi rendező és Antall István rádiós-újságíró 1983 novemberében rádiós folyóiratot indított Nyíregyházán, Hangsúly címmel. A Tiszatáj, illetve a Mozgó Világ körüli botrányok sorozatától tépázott idegrendszerű helyi hatalom ingerülten fogadta a folyóirat-indítási kísérletet. A rádiós periodika kényszerű kompromisszum volt. A közönség előtti rádiófelvételek azonban a „kelleténél nagyobb” érdeklődést váltottak ki. A három szomszédos ország magyarlakta vidékén is érzékelhető volt a hatásuk. A szlovákiai Bodrogköz Kassáig, a birodalmi peremvidék: Kárpátalja és a romániai Partium, Észak-Erdély magyar lakossága figyelemmel kísérte a minden hónap utolsó vasárnapján jelentkező negyvenperces összeállítást (amelyet a 2007. június 30-án egy tollvonással megszüntetett) Magyar Rádió Nyíregyházi stúdiója sugárzott a 240 méteres középhullámon.
 
A rádiós folyóirat 1987-ig működött folyamatosan, utóbb alkalmi, évfordulós találkozókon, irodalmi esteken idézte az egykori hangulatot. Ez idő alatt közel háromszáz alkotót szólaltatott meg. Több hangjáték és két színdarab ősbemutatójának a nyíregyházi rádiófelvételek teremtettek alkalmat. Megélénkült a helyi irodalom-, színház-, és képzőművészeti-kritika, honosodott a rangos közéleti és irodalmi publicisztika, emlékezetes viták rádiós rögzítésére került sor. Versek százai, novellák tucatjai szólaltak meg e közönség előtt első közlésként. S mindez a kezdeti időkben némi fenyegetettség mellett, utóbb változó közegben, mégis inkább rendszeres és tervszerű támogatás nélkül.
 
1995. őszén – amit az egykori megyei pártvezetés nem tudott elérni – az megtörtént. A Magyar Rádió Nyíregyházi stúdiójának akkori irányítói előbb ellehetetlenítették, majd teljesen száműzték a műsort a rádió adásidejéből. Azóta az összeállítások egyre ritkábban csak Budapesten, a Magyar Rádió Irodalmi Osztályának gondozásában kerültek adásba, majd egy szűk évtizede ezek is megszűntek. Azóta a Hangsúly egykori munkatársai a Ratkó József nevét viselő országos nagykállói versmondó találkozón jönnek össze kétévente.
 
1996-tól a Ratkó József díjat nem adta ki a kuratórium. Úgy vélték, hogy ha a megfelelő színvonal nem tarható, inkább szüneteltetni kell a díj kiadását. 2006-ban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés szeptember 15-i, messzire tekintő határozatával megteremtette a Ratkó József díj működésének anyagi feltételeit. 2007-től tehát a megye rangos irodalmi-művészeti díjaként újjászülethet ez a hagyomány.
 
A Hangsúly Ratkó József kezdeményezésére született. 1989-es halála óta is neve köré szerveződik ez a hazahívó esemény. Így is él a műsor, az irodalmi est, a díj és az azt támogatók évente egymásra találó közössége.
 
A Ratkó József díj kuratóriuma:
Antal Miklós műfordító (Vásárosnamény)
Csíkos Sándor színművész (Debrecen)
Gál Sándor költő (Kassa)
Görömbei András irodalomtörténész (Debrecen)
Karádi Zsolt tanár (Nyíregyháza)
Kósa Ferenc filmrendező (Budapest)
Román István tanár (Ibrány)