Hírek – 2006. június 24.

Nívódíj jelen korban

A Jelenkor nívódíjairól

Hírek–2006. június 24.

Hírek

A Jelenkor nívódíjairól
Június 16-án a pécsi Művészetek Házában adták át a Jelenkor nívódíjait, amit az elmúlt év legjobb szépirodalmi Jelenkor-publikációiért ítél oda a szerkesztőség.

Az idei évben két embert díjaztak. Az év folyamán a lapban megjelent írásaiért Kőrösi Zoltán (KŐRÖSI ZOLTÁN: Városszag [– mintavételek –], 9/840; KŐRÖSI ZOLTÁN: Milyen egy női mell? [regényrészlet], 12/1132; KŐRÖSI ZOLTÁN: A Tolnai-csipke [Tolnai Ottó: Költő disznózsírból – egy rádióinterjú regénye], 5/504), kiemelkedő értekező szövegeiért pedig Györffy Miklós (GYÖRFFY MIKLÓS: Dunának, Rajnának egy a hangja [Térey János: A Nibelung-lakópark], 6/633; GYÖRFFY MIKLÓS: Thomas Bernhard Magyarországon [tanulmány], 1/56) részesült az elismerésben.
 
A laudációkat Nagy Boglárka kritikus, a lap szerkesztője, illetve Takáts József eszmetörténész tartotta. A díjazottaknak ez úton is gratulálunk.
 
A díj korábban Szinnyey Júlia-díjként volt ismert. “A pécsiek és a bennfentesek előtt nem titok, hogy az alaptőkéje Szinnyei Júlia, Pécsett induló írónő hagyatékából származik, hogy a díjat Benedek Mihály (nem mellékesen Benedek Elek apó dédunokája) alapította tizenöt-tizenhat évvel ezelőtt, aki (ugyancsak nem mellékesen) Szinnyei Júlia könyveinek a szerkesztője volt a Szépirodalmi Kiadóban. S aki a regényírónő végrendeletileg reá hagyott örökségét ekképpen jótékony célra fordította. Az alapító okiratban az áll, hogy a díjat évenként, s mindig a Jelenkor előző évfolyamában megjelent legjobb írásért lehet kiadni. (…) Hálával emlékezve hát Szinnyei Júliára, és gondolva Benedek Mihályra, úgy is mondhatnánk, hogy a díj Jelenkor-nívódíj, s mindig is az volt.”
 
A fenti sorokat Bertók László vetette papírra 2004-ben, Újraépíteni a zseniális sosemvoltat című, Parti Nagy Lajosról szóló laudációjában. A Benedek Mihály által alapított és a pécsi Művészetek Háza által kiegészített Szinnyey Júlia-díj története másfél évtizedet ölel fel, és jellemző keresztmetszetét nyújtja a Jelenkor folyóirat működésének. 2006-tól a díjat a Jelenkor-nívódíj váltotta föl, amelyet már két személynek, egy szépírónak és egy értekező szerzőnek ítél oda a kuratórium.
 
A Szinnyey Júlia-díj díjazottainak névsora:
 
1990 – Makay Ida
1991 – Bertók László
1992 – Takáts József
1993 – Márton László
1994 – Darvasi László
1995 – Baka István
1996 – Csorba Győző
1997 – Závada Pál
1998 – Takács Zsuzsa
1999 – Garaczi László
2000 – Tolnai Ottó
2001 – Csuhai István
2002 – Forgách András
2003 – Thomka Beáta
2004 – Parti Nagy Lajos
2005 – Németh Gábor
 
Jelenkor nívódíj:
2006 – Györffy Miklós és Kőrösi Zoltán