Hírek – 2005. április 21.

Meghalt Török Endre irodalomtörténész

Hírek–2005. április 21.

Hírek

Meghalt Török Endre irodalomtörténész
A litera értesülései szerint 82 éves korában elhunyt Török Endre Széchenyi-díjas irodalomtörténész professzor. Temetése 2005. május 11-én lesz.

Dr. Török Endre irodalomtörténész, az irodalomtudományok doktora 1923 novemberében született Újpesten. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanára és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem vendégprofesszora volt, többek között Akadémiai-díjas (1974), elnyerte a Soros alkotói ösztöndíjat (1999), és 2004-ben a Széchenyi-díjat, amelyet az indoklás szerint „Az orosz irodalomtörténet, a Tolsztoj-életmű és az orosz vallásfilozófia kutatása terén elért eredményeiért, könyveiért, tudósnemzedékek felneveléséért” kapott.
„Legendás személyiség, népszerű tanár, kitűnő irodalomtörténész, szerkesztő, bölcselő, de több annál, mint e fogalmakkal, elnevezésekkel fölidézhető hivatások betöltője. Isten embere, írták róla, és a hetvenedik születésnapjára kiadott emlékkönyv azt a biblikus címet kapta: ’…mennyire hátra van még az ember’” – írta róla Csűrös Miklós.
Kötetei többek között: Orosz irodalom a 19. században (Gondolat, 1970), Világtudat és regényforma. Lev Tolsztoj (Tankönyvkiadó, 1987), Szemfényvesztések kora (Liget, 1993). Legutóbbi kötete Ki a szabad? címmel jelent meg a Kairosz Kiadónál, 2000-ben. A kötetben Török Endrének az elmúlt években megjelent cikkei, esszéi olvashatóak. Török Endre szerkesztésében és válogatásában jelent meg Pilinszky János: Beszélgetések című kötete (Magvető, 1983). 70. születésnapjára jelent meg a "mennyire hátra van még az ember" - Török Endre 70.születésnapjára című tanulmánykötet (ELTE BTK, 1993).