Hírek – 2004. január 15.

Meghalt Kemény Katalin író-műfordító

Hírek–2004. január 15.

Hírek

Életének kilencvenötödik évében, január 10-én elhunyt Kemény Katalin írónő, műfordító, Hamvas Béla özvegye. A hírt a sajtóval Dúl Antal, a Hamvas-hagyaték gondozója közölte. Kemény Katalin temetése január 16-án, fél háromkor lesz Szentendrén, a köztemetőben.

Kemény Katalin 1909-ben született Tordán. A román hatalom 1921-ben az apát katonai szervezkedéssel vádolva börtönbe veti, a családot Erdélyből kitoloncolja, majd egy esztendei vagonlakás után Budapesten telepednek le, iskoláit itt folytatja. 1932-ben a Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar-francia tanári, majd filozófia doktori diplomát szerez. A harmincas években erdélyi, felvidéki és anyaországi folyóiratokban jelennek meg cikkei, novellái. (Pásztortűz, Magyar Írás, Független Szemle, A jövő útjain, Szociálizmus, Korunk szava, Esztétikai szemle, Erdélyi Múzeum stb.) 1936-ban az első magyar Rabelais-fordítás teszi nevét ismertté. 1937-ben házasságot köt Hamvas Bélával. 1941-ben a lakásukat érő bombatalálat valamennyi kéziratát megsemmisíti. 1945-től bekapcsolódik az irodalmi életbe (Esztétikai évkönyv, Diárium, Embernevelés). 1948-tól ő és férje művei publikációs tilalom alá esnek. Édesapja halálát követően annak pedagógiatörténeti hagyatékát rendezi, ennek eredménye: Kemény Gábor: A pedagógiai tudat kialakulása Magyarországon. A nyolcvanas évek vége felé újból megjelennek írásai művészeti lapokban, és a Vigiliában. 1968-tól (férje elhunyta után) annak hagyatékát gondozza, s egy későbbi megjelenés reményében rendezi sajtó alá.
Könyvalakban, illetve különlenyomatban megjelent munkái: Erdélyi emlékírók; Élők és holtak; Alain, a moralista művészetfilozófiája; Arc-maszk-ikon (Vajda Lajos); Az ablak, a táj, a valóság (Veszelszky Béla); Forradalom a művészetben (Hamvas Bélával mint társszerzővel); Az ember aki ismerte saját neveit (Hamvas Béla Karneváljáról); Labdajáték (Misztérium hét színben, regény); … de a Sivatag (regény); Levelek a halott baráthoz (esszék); Sztélé nagyanyámnak - A sötétség leányának ölében a világító tojásokkal (regény). Fordítások: Rabelais: Gargantua (tanulmánnyal); A. D. Neel: Arjopa; P. Valéry: Európa nagysága és hanyatlása; kínaiból: Az olajárus és a kurtizán; Mostani és régi idők csodálatos látványai.