Hírek – 2003. november 22.

Kőrizs Imre kapta az idei Vas István-díjat

Hírek–2003. november 22.

Hírek

Idén negyedik alkalommal adták át a Vas István emlékére alapított irodalmi díjat, amelyet a múlt évben Imreh András, azt megelőzően pedig Mesterházi Mónika és Tóth Krisztina vehettek át.

A díjat Földi Anikó, a Vas-életmű jogdíjainak örököse alapította azzal a céllal, hogy olyan költőkre hívja fel a figyelmet az elismeréssel, akik már sokat letettek az asztalra, de még nem részesültek magasabb szakmai elismerésben. A kurátorok - Réz Pál, Várady Szabolcs és Lator László - igyekeznek mindig a legígéretesebb fiatal tehetségek közül választani, figyelembe véve a díj névadójához kapcsolódó irodalmi szellemiséget is.
A díjat minden évben Vas István születésének napján, szeptember 24-én adják át, egyszerre emlékezvén meg a költőről és a díjazottról. Idén az díjátadó november 7-re tolódott,  Lator László helyett pedig Vajda Miklós volt a zsüri harmadik tagja, aki a korábban a Holmi folyóiratban publikált A Vas-nyakkendő című írását olvasta fel.
Kőrizs Imrének 1993-ban jelent meg először a Holmiban két verse. Ezek közül
az első vers címe: Poste restante, az alcíme: K. D. válasza S. Z.-nek – azaz Kosztolányié Somlyó Zoltánnak, mégpedig Somlyónak arra a versére, amit Kosztolányi 50. születésnapjára írt. "Kőrizs Imre – írta Várady Szabolcs laudációjában erről - azzal van benne a versben, ahogy beleóhajtja magát egy örökre elveszettnek látszó, de valamiképpen mégsem feladható költői alapállásba."
Saját verseiben is az apró, hétköznapi mozzanatokat írja le, s mivel képzettsége szerint klasszikafilológus, műfordítóként is igen termékeny. Mostanában főként Horatius leveleit és szatíráit fordítja, s az antik hagyományt újraértelmezve beépíti saját verseibe.
A zsűri, mondta Várady Szabolcs a díjátadáskor, biztos abban, hogy Vas István elégedett lett volna Kőrizs Imrét hallgatva.