Hírek – 2015. november 13.

Konferencia a műfaj fogalmáról

Hírek–2015. november 13.

Hírek

Konferencia a műfaj fogalmáról

A Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság Magyar Nemzeti Bizottságának vándorkonferenciáját mától, 2015. november 13-14. között a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetében rendezik meg Veszprémben.


MŰFAJ ÉS KOMPARATISZTIKA. A MŰFAJFOGALOM ESÉLYEI ÉS KIHÍVÁSAI AZ EZREDFORDULÓN. NEMZETKÖZI KOMPARATISZTIKAI KONFERENCIA

PROGRAM

2015. november 13. péntek
Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága 
Vár utca 37. I. emelet

9:00 Regisztráció

9:30 – 10:00 Megnyitó

Köszöntőt mond Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora, Horváth Géza, a Pannon Egyetem MFTK dékánja. 
A konferenciát megnyitja Szegedy-Maszák Mihály akadémikus

10:00 – 11:30 Plenáris előadások
Nagyelőadó, I. emelet

Elnök: KÁLMÁN C. György (MTA BTK ITI)

10:00-10:25 SZEGEDY-MASZÁK Mihály (ELTE)
Mennyiben tekinthető műfajnak a történelmi regény?

10:25-10:50 SZÁVAI János (ELTE)
Az írói napló műfaji variációi a XXI. században

10:50-11:15 FRIED István (Szegedi Tudományegyetem)
World literature, Weltliteratur - Változó fogalmak. A világirodalom fogalmának és tartalmának újabb amerikai és német módosulásairól

11:15-11:45 Vita

11:45 – 12:00 Kávészünet

12:00-13:30 “A” szekció
Műfajelmélet és komparatisztika I.
Nagyelőadó, I. emelet

Elnök: HORVÁTH Géza (Pannon Egyetem)
12:00-12:20 KÁLMÁN C. György (MTA BTK ITI)
A műfajok (és elnevezések) értelmes káosza – univerzalitás és nemzethez-kötöttség

12:20-12:40 JENEY Éva (MTA BTK ITI)
Műfajtalan-e az elmélet?

12:40-13:00 KOVÁCS Gábor (Pannon Egyetem)
A véletlen, az esetleges és a kétértelmű
13:00-13:30 Vita

12:00-13:30 “B” szekció
Az antik műfajok kihívásai az ezredfordulón
Kiselőadó, I. emelet

Elnök: HAJDU Péter (MTA BTK ITI)
12:00-12:20 DARAB Ágnes (Miskolci Egyetem)
Az antik anekdota ügye

12:20-12:40 MEZŐSI Miklós (International Business School)
Musiké, logos és a deinon: egy tragikus história. Műfajköziség az irodalom aranykorában (Aischylos, Sophoklés, Thukydidés)
12:40-13:00 BÁNYAI Tibor Márk (Pécsi Tudományegyetem)
Pásztorköltészet és műfajiság
13:00-13:30 Vita

13:30-14:30 Ebédszünet
ICLA közgyűlés 
Vár utca 39. I. em. 105.

14:30-16:30 “A” szekció
Líra és műfajiság I.
Nagyelőadó, I. emelet

Elnök: BÓKAY Antal (Pécsi Tudományegyetem)

14:30-14:50 KULCSÁR SZABÓ Zoltán (ELTE)
Bahtyin és a költészet

14:50-15:10 HORVÁTH Lajos (ELTE)
Hogyan illeszkednek Shakespeare szonettjei az európai szonetthagyományba?

15:10-15:30 PATAKY Adrienn (MTA BTK ITI)
A szonett önreflexív mivolta

15:30-15:50 TURAI Laura (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
Az intertextualitás határmezsgyéi, a szöveg-szinkronicitás kérdései Pilinszky János Kráter című kötetében

15:50-16:30 Vita

14:30-16:30 “B” szekció
Műfajelmélet és komparatisztika II.
Kiselőadó, I. emelet

Elnök: Z. VARGA Zoltán (MTA BTK ITI)

14:30-14:50 FOGARASI György (Szegedi Tudományegyetem)
A műfajok eredete: fajelmélet és esztétika

14:50-15:10 VAJDA Károly (Debreceni Egyetem)
A műfajfogalom metafizikai implikációi és ontológiai komplikációi

15:10-15:30 BERSZÁN István (Babes-Bolyai Tudományegyetem)
Műfaji dimenziók versus irodalmi kísérletek

15:30-15:50 HANSÁGI Ágnes (Károli Gáspár Református Egyetem)
A komparatisztika „műfaja”− a tárcaregény

15:50-16:30 Vita

16:30-16:45 Kávészünet

16:45-18:45 “A” szekció
Műfaji és mediális közvetítettség
Nagyelőadó, I. emelet

Elnök: SZEGEDY-MASZÁK Mihály (ELTE)
16:45-17:05 TARJÁNYI Eszter (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
Regénybe rejtett operett. Kosztolányi Pacsirtája mint az ellentétetek összessége

17:05-17:25 NÉMETH Zoltán (Konstantin Filozófus Egyetem)
A magyar Slam Poetry

17:25-17:45 BALCSIK-TAMÁS Kinga (Pannon Egyetem)
Műfaj és medialitás – A Rájátszás c. produkció verses dalai, dalversei

17:45-18:05 PINTÉR Viktória (Pannon Egyetem)
Performance, a műalkotás helye

18:05-18:45 Vita

16:45-18:45 “B” szekció
Műfaji keveredés és műfajtörténeti narratívák a magyar irodalomban
Kiselőadó, I. emelet

Elnök: BENYOVSZKY Krisztián (Konstantin Filozófus Egyetem)

16:45-17:05 BENGI László (ELTE)
A műfajkeveredés funkcióváltásai a modernség irodalmában

17:05-17:25 ASZTALOS Emese (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
Az Abafi „kontrasztív kontextusa”

17:25-17:45 SZENTPÁLY Miklós (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
Eposz, novella, regény

17:45-18:05 BURJÁN Ágnes (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
A regény műfaja, avagy a műfaj regénye? A Jadviga párnájának rejtett műfaji rétegei

18:05-18:45 Vita

19:00 Vacsora - Cafe Piazza

2015. november 14. szombat
Pannon Egyetem
Vár utca 20. V112. és Vár utca 39. W105.

9:00-10:30 “A” szekció
Líra és műfajiság II.
W105.

Elnök: FOGARASI György (Szegedi Tudományegyetem)

9:00-9:20 KOCZISZKY Éva (Pannon Egyetem)
„A költő korszaka” Alain Badiou-nál

9:20-9:40 BEDNANICS Gábor (Esterházy Károly Főiskola)
A magyar modernség lírai műfajai

9:40-10:00 DOMOKOS Gyöngyi (Pécsi Tudományegyetem)
A 21. századi „horatiusi” óda

10:00-10:30 Vita

9:00-10:30 “B” szekció
Műfajköziség-kultúraköziség
V112.

Elnök: BERSZÁN István (Babes-Bolyai Tudományegyetem)

9:00-9:20 BÁNYAI Éva (Bukaresti Egyetem)
Átmenet és narratívák. A Fordulat elbeszélhetősége

9:20-9:40 LADÁNYI István (Pannon Egyetem)
A műfajköziség, a szövegköziség és a kultúraköziség kérdései Végel László Egy makró emlékiratai című regénye publikált változataiban

9:40-10:00 MARJÁNOVICS Diána (Pécsi Tudományegyetem)
Transztextualitás és identitás az Ugrešić-prózában

10:00-10:30 Vita

10:30-11:00 Kávészünet

11:00-12:30 „A” szekció
Líra és műfajiság III.
W105.

Elnök: KULCSÁR SZABÓ Zoltán (ELTE)

11:00-11:20 BÓKAY Antal (Pécsi Tudományegyetem)
A líra identitása – az identitás líraisága

11:20-11:40 SZÁVAI Dorottya (Pannon Egyetem)
Műfaji variációk, műfajköziség, intermedialitás Weöres Sándor Tizenegy Szimfóniájában

11:40-12:00 FEKE Eszter (Pécsi Tudományegyetem)
A prózavers és szabadvers alakzatai Nemes Nagy Ágnes három kései versében

12:00-12:30 Vita

11:00-12:30 „B” szekció
Műfajiság a magyar századfordulón
V112.

Elnök: MEKIS D. János (Pécsi Tudományegyetem)

11:00-11:20 PAPP Ágnes (Károli Gáspár Református Egyetem)
Magyar vidéki "flaneur"-ök a századelőn Krúdy, Lovik és Cholnoky Viktor novelláiban

11:20-11:40 NÁDLER Balázs (Pannon Egyetem)
A Cholnoky-novella poétikájához

11:40-12:00 NAGY Beáta (ELTE)
A tudatfolyam-regény változatai Virginia Woolfnál és Cholnoky Lászlónál

12:00-12:30 Vita

12:30-13:30 Ebédszünet

13:30-15:00 „A” szekció
Műfaji határátlépések, interkulturalitás, transznacionalizmus
W105.

Elnök: BÁNYAI Éva (Bukaresti Egyetem)

13:30-13:50 BENYOVSZKY Krisztián (Konstantin Filozófus Egyetem)
Keresztül-kasul a szövegeken. Szempontok az irodalmi crossover meghatározásához

13:50-14:10 FÖLDES Györgyi (MTA BTK ITI)
Transznacionalizmus, határátlépés és műfajiság
(Földes Jolán és Agota Kristof)

14:10-14:30 JABLONCZAY Tímea (Pécsi Tudományegyetem)
Migráns női határírás. Műfaji átírások olvasásmódjai a (transznacionális) komparatív feminista kritikában

14:30-15:00 Vita

13:30-15:00 „B” szekció
A műfajiság mint alakzat vagy olvasásmód
V112.

Elnök: SZÁVAI János (ELTE)

13:30-13:50 BENDA Mihály (MTA BTK ITI)
A töredék mint irodalmi műfaj

13:50-14:10 LAKATOS István (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
Idő és műfajiság. Módszertani kérdések az időnarratívák vizsgálatához

14:10-14:30 GYŐRFI Anna (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
Az atléta elbeszélhetetlen halála

14:30-15:00 Vita

15:00-15:15 Kávészünet

15:15-17:15 
A regény műfaji határátlépései és öndefiníciós-öntematizációs kísérletei komparatív vetületben 
W105.

Elnök: FRIED István (Szegedi Tudományegyetem)

15:15-15:35 MEKIS D. János (Pécsi Tudományegyetem)
A „Márai-regény” mint műfaj-alakzat

15:35-15:55 Z. VARGA Zoltán (MTA BTK ITI)
A dokumentumirodalomtól az (auto)fikcióig: történelmi trauma, feledés, emlékezés, rekonstrukció műfajelméleti perspektívából

15:55-16:15 PUSKÁS Dániel (Szegedi Tudományegyetem)
Philip Roth Akárki-regénye

16:15-16:35 PAPP Katinka (Pécsi Tudományegyetem)
Az Új Héloïse olvasási módozatai

16:35-17:15 Vita

17:15-17:30 Kávészünet

17:30-18:30 Könyvbemutató
V. Gilbert Edit: A perifériáról – a centrum. Világirodalmi áramlás(ok) a 20. század középső évtizedeitől

Zárszó és a Vajda díj átadása (Kálmán C. György, Szávai Dorottya, Z. Varga Zoltán)

Szervezőbizottság: Kálmán C. György, Szávai Dorottya, Z. Varga Zoltán

A Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság (ICLA-International Comparative Literature Association/AILC- Association Internationale de Littérature Comparée) Magyar Nemzeti Bizottságának vándorkonferenciája, 2015. november 13-14.

A konferencia a K 112415 számú, „Komparatisztikai kutatások Kelet-Európában” OTKA projekt; a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar 
és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága 
támogatásával valósult meg.

HELYSZÍN: Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar 
Irodalom- és Kultúratudományi Intézet (8200 Veszprém, Vár utca 39.)