Hírek – 2005. március 16.

Kitüntetések a nemzeti ünnepen

Hírek–2005. március 16.

Hírek

Kitüntetések a nemzeti ünnepen
Mádl Ferenc köztársasági elnök a nemzeti ünnep alkalmából magas kitüntetéseket adott át 2005. március 15-én kedden a Parlamentben. Eddig példátlan módon öt író kapott Kossuth-díjat: Buda Ferenc, Eörsi István, Sándor Iván, Székely Magda és Závada Pál. Széchenyi-díjas lett Radnóti Sándor és Vízkelety András. Magas kitüntetésben részesült többek között Sütő András, Haraszti Miklós, Alexander Brody, Morcsányi Géza, Parti Nagy Lajos és Spiró György. Hétfőn Magyar Bálint oktatási minisztertől Csaplár Vilmos és Nádasdy Ádám a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja Díjat vehette át.

Kossuth-díjat kapott:


Buda Ferenc József Attila-díjas költő, műfordító, szerkesztő, a kecskeméti Forrás-szerkesztőség főmunkatársa gazdag lírai költészetéért, a népköltészet és a modern líra hagyományait ötvöző formai megoldásaiért, műfordítói tevékenységéért;

Eörsi István József Attila-díjas költő, drámaíró, publicista, akinek írói munkásságát az 56-os forradalomnak nem az emléke, hanem a megélt tapasztalata határozza meg, szépírói munkásságát aktív közéleti és gazdag műfordítói tevékenysége egészíti ki;

Sándor Iván József Attila-díjas író elsősorban szépírói tevékenységéért, a közép-európai történelem, különösképpen a XX. századi magyar történelem sorsfordulatainak regénysorozatban való feldolgozásáért;

Székely Magda József Attila-díjas költő, műfordító, a Belvárosi Könyvkiadó munkatársa több évtizedes, rendkívül magas szintű költői tevékenységéért, a Nyugat és az Újhold klasszikusnak tekinthető lírai hagyományainak elmélyült gondolati tartalmú, gazdag formakincsű folytatásáért;

Závada Pál József Attila-díjas író, szociológus a magyar történelem állomásait bemutató, nagy sikerű szépírói, szociográfusi, szerkesztői tevékenysége elismeréseként,

Valamint: Dr. Bachman Zoltán Ybl Miklós-díjas építész, Bodrogi Gyula, a Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas színművésze, Déry Gabriella Liszt Ferenc-díjas operaénekes, Gálvölgyi János, a Madách Színház Jászai Mari-díjas színművésze, Kemény Henrik bábművész, Kocsis Zoltán Kossuth-díjas zongoraművész, Körmendi János Jászai Mari-díjas színművész, Lázár Antal Ybl Miklós-díjas építész, Molnár Sándor Munkácsy Mihály-díjas festőművész, Pauer Gyula Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész, Szakcsi Lakatos Béla Liszt Ferenc-díjas zeneszerző, Szomjas György Balázs Béla-díjas filmrendező, Valló Péter, a Radnóti Miklós Színház Jászai Mari-díjas rendezője, Vitray Tamás újságíró.


Széchenyi-díjat kapott:


Dr. Radnóti Sándor, a filozófiai tudomány doktora, József Attila-díjas esztéta, kritikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Esztétikai Tanszék egyetemi tanára a XX. századi magyar irodalmi hagyomány kritikai értelmezéséért, a művészetkritika, különösképpen az irodalomkritika filozófiai és irodalomelméleti megalapozását szolgáló munkásságáért;

Vízkelety András, az MTA levelező tagja, irodalomtörténész, filológus, címzetes egyetemi tanár a középkori irodalmi kultúra emlékeinek magas szintű tudományos feltárásáért, a német és latin nyelvű szöveghagyomány publikálásáért és tudományos elemzéséért;

Valamint Dr. Fésüs László biokémikus, Dr. Freund Tamás neurobiológus, Dr. Götz Gusztáv, a földrajztudomány doktora, Dr. Hermecz István, a kémiai tudomány doktora, Dr. Horváth Gyula, a közgazdaság-tudomány doktora, Dr. Kárpáti János, a zenetudomány doktora, Nagy István, az MTA rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tudományos tanácsadója, Néray Katalin Munkácsy Mihály-díjas művészettörténész, Dr. Romics László belgyógyász szakorvos, Romsics Ignác történész, Dr. Sárosi Bálint, a zenetudomány doktora, Szaxon József Attila mezőgazdasági gépészmérnök, Szász Domokos matematikus, Varga János levéltáros, Dr. Bach Iván, a műszaki tudomány kandidátusa, Bartók Mihály kémikus, Dr. Fehér Márta filozófus.


Széchenyi-díjat megosztva kapott:


Dr. Demetrovics János matematikus, Dr. Katona Gyula matematikus.


A Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztje (polgári tagozata):


Sütő András Kossuth-díjas írónak, drámaírónak, az egyetemes magyar kultúrához való hozzájárulásáért, valamint az erdélyi magyarság szülőföldön való boldogulása, kisebbségi jogainak védelme érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként (betegsége miatt később veszi át a kitüntetést).


A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal (polgári tagozata):


Novák Ferenc Kossuth-díjas koreográfusnak, Petrovics Emil Kossuth-díjas zeneszerzőnek, Dr. Strausz Jánosnak, az Alkotmánybíróság volt tagjának.


A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (polgári tagozata):


Haraszti Miklós írónak az irodalomban és a közéletben végzett munkásságáért, a sajtószabadság megvalósulása érdekében végzett tevékenységéért;

Dr. Tamás Gáspár Miklós filozófusnak, a filozófiai tudomány doktorának, kiemelkedő tudományos és oktatói munkássága, publicisztikai és közéleti tevékenysége elismeréseként;

Valamint Dr. Bokros Lajos közgazdásznak, Dr. Deák Péternek, a hadtudomány doktorának, Erdélyi Gézának, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökének, Dr. Fehér Józsefnek, a Honvédelmi Minisztérium volt közigazgatási államtitkárának, Gömöri Endre újságírónak, Dr. Gulyás Kálmánnak, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma címzetes államtitkárának, Hazai Györgynek, az MTA rendes tagjának, a nyelvtudomány doktorának, Dr. Héthy Lajosnak, a közgazdaságtudomány és a szociológiai tudomány doktorának, Kovács Lászlónak, az MTA rendes tagjának, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézete igazgatójának, Dr. Mikolás Tibor Széchenyi-díjas építésznek, Mojzer Miklós művészettörténésznek, Dr. Molnár Józsefnek, a mezőgazdasági tudomány doktorának, Dr. Molnár Károlynak, a műszaki tudomány doktorának, Szabó Árpádnak, az Erdélyi Unitárius Egyház püspökének, Dr. Szepesi Györgynek, a Magyar Rádió nyugalmazott főosztályvezetőjének, Sztevanovity Zorán Liszt Ferenc-díjas előadó-művésznek, Tétényi Pál állami díjas kémikusnak, Dr. Udvari Lászlónak, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium volt miniszteri biztosának, Zwack Péter üzletembernek.


A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (katonai tagozata):


Dr. Tatár Attila tűzoltó vezérőrnagynak.


A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (polgári tagozata):


Alexander Brody reklámszakembernek, az amerikai és a hazai magyar kultúra széles körű megismertetése érdekében végzett tevékenységéért, valamint önzetlen támogatásáért;

Morcsányi Géza Jászai Mari-díjas dramaturgnak, műfordítónak, a Magvető Könyvkiadó igazgatójának, a magyar irodalmi életben végzett sokoldalú munkásságáért, a kortárs magyar irodalom nemzetközi elismertetése érdekében végzett tevékenységéért;

Parti Nagy Lajos József Attila-díjas és Babérkoszorú-díjas írónak kimagasló színvonalú irodalmi tevékenysége elismeréseként;

Dr. Spiró György József Attila-díjas és Babérkoszorú-díjas írónak, költőnek, irodalomtörténésznek, műfordítónak, az irodalomtudomány kandidátusának nemzetközileg is nagyra becsült regényírói, drámaírói és esszéírói munkásságáért;

Valamint Dr. Almásy Máriának, a Fővárosi Bíróság tanácselnökének, Dr. Barát Gábornak, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatójának, Dr. Bálint Györgynek, a mezőgazdasági tudomány kandidátusának, Dr. Bán Tamásnak, az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány Kuratóriuma elnökének, Peter Baum művészettörténésznek, Bozsik Yvette táncművésznek, koreográfusnak, Czirják Sándornak, a Magyar Fejlesztési Bank Rt. vezérigazgatójának, Devich Sándor Kossuth-díjas hegedűművésznek, Havass Miklós informatikusnak, Kathy-Horváth Lajos hegedűművésznek, zeneszerzőnek, Kerekes Gábornak, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség ügyvezető elnöksége alelnökének, Korda György előadó-művésznek, Dr. Krausz Tamásnak, a történelemtudomány doktorának, Lajkó Félix zeneszerzőnek, Lengyel László közgazdásznak, Dr. Lengyel Mártonnak, a közgazdaság-tudomány kandidátusának, Lukács Sándornak, a Vígszínház Jászai Mari-díjas színművészének, Dr. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőnek, Nyíri János Kristófnak, Papp Sándornak, a Külügyminisztérium Protokoll Főosztálya főosztályvezetőjének, Dr. Papp Zoltánnak, az orvostudomány doktorának, Dr. Passuth Krisztina művészettörténésznek, Pápay Józsefnek, az MTA rendes tagjának, Pásztor Istvánnak, a Vajdasági Tartományi Kormány privatizációs miniszterének, Dr. Ranschburg Jenő pszichológusnak, Rico Robert Saccaninak, a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara vezető karmesterének, Simonffy Gézának, a Magyar Rádió nyugalmazott újságírójának, Dr. Udovecz Gábornak, az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet főigazgatójának, Victor Máté Erkel Ferenc-díjas zeneszerzőnek.


A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (katonai tagozata):


Dr. Gáspár Tibor mérnök vezérőrnagynak, Dr. Isaszegi János mérnök dandártábornoknak, Dr. Mráz István vezérőrnagynak, Dr. Hetei Péter orvos dandártábornoknak, Dr. Ignácz István rendőr dandártábornoknak.


A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (polgári tagozata):


Benke László olimpiai aranyérmes mesterszakácsnak, Bogyay Katalinnak, a londoni Magyar Kulturális Központ igazgatójának, Dr. Gáspárdy Lászlónak, az állam- és jogtudomány doktorának, Gurály Zoltánnak, a Menhely Alapítvány szociológus-szóvivőjének, Dr. Jakus Zoltánnak, a jászberényi Erzsébet Kórház főigazgatójának, Kamocsay Ákos borásznak, Karácsony János előadóművésznek, Kincses Károly fotóművésznek, Kocsák Tibor zeneszerzőnek, Kristóf István Jászai Mari-díjas artistaművésznek, Dr. Móna István világ- és olimpiai bajnok öttusázónak, Palugyai István újságírónak, Dov Peernek, Pesty László újságírónak, Solti János dobosnak, Wáberer Györgynek, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete elnökének.


Hétfőn Budapesten, a Néprajzi Múzeumban Magyar Bálint oktatási miniszter nyújtott át kitüntetéseket, melyeket a köztársasági elnök adományozott.


A Magyar Köztársaság Babérkoszorúja Díj:


Csaplár Vilmos írónak megújító hangvételű prózájáért, filmforgatókönyveiért, irodalomszervező munkásságáért;

Nádasdy Ádámnak költői s bátor szellemű műfordítói munkásságáért.


Valamint Magyar Bálint átadta a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést, a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést, a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést, a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt kitüntetést, a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze címet és a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze címet.