Hírek – 2006. december 14.

Gérecz Attila-díjak átadása

Mestyán Ádám és Lanczkor Gábor a díjazottak

Hírek–2006. december 14.

Hírek

Mestyán Ádám és Lanczkor Gábor a díjazottak
Lanczkor Gábor A tiszta ész című verseskötetéért és Mestyán Ádám A magyar helyesírás szabályai című verseskötetéért vette át a Gérecz Attila díjat Hiller István oktatási és kulturális minisztertől 2006. december 13-án.

A díjat 1991-ben a Stádium Alapítvány hozta létre az 1956-os forradalom és szabadságharc egyetlen hősi halált halt költője, Gérecz Attila tiszteletére. Gérecz Attila a szovjet csapatokkal vívott utcai harcokban 1956. november 7-én 27 évesen halt meg.
 
A díjjal az elsőkötetes és 30. évüket még be nem töltött költők munkáját ismeri el az alapítvány és a kulturális tárca. Eddig 14 költő kapta meg a díjat, amelyhez a minisztérium jóvoltából 200.000 Ft pénzjutalom jár.
 
Mestyán Ádám 1979-ben született Szegeden. Arabista és esztéta. Verseinek többsége különböző irodalmi folyóiratokban az elmúlt tíz évben már megjelent. A szerző első kötete válogatás és újraírás eredménye. A kötet a JAK füzetek sorozatban a L’Harmattan kiadó gondozásában jelent meg.
 
A magyar helyesírás szabályai című kötetéről Szilágyi Ákos ír a könyv fülszövegében: „Radikális szelídség - így tudnám Mestyán Ádám lírai hősét jellemezni. Olyan szelíden néz a világra, hogy az halálra válik és felsikolt.” Nádasdy Ádám a következőképp fogalmaz ugyanitt: „Szeretem, mert tud régimódi lenni. Megmosolygom, mert tud komoly lenni. Irigylem, mert tud kegyetlen lenni.” Nádasdy Ádám. A szintén fiatal költő, korábban Gérecz Attila-díjjal már kitüntetett Váradi Péter szerint „Olyan ez a kötet, mint egy üres szobában csörgő telefon. Belépsz.
Felvegyem? Felveszed. Téged keresnek.”
 
Lanczkor Gábor fiatal költő, 1981-ben született Székesfehérváron. Versei az Élet és Irodalomban, az Alföldben, a Holmiban, a Bárkában, a Parnasszusban, valamint a Szép Versek 2003 antológiában jelentek meg. A tiszta ész az első kötete, szintén a JAK-füzetek sorozatban jelent meg.