Hírek – 2007. november 30.

Füst Milán-díj 2007

András Sándor és Forgách András a két díjazott

Hírek–2007. november 30.

Hírek

András Sándor és Forgách András a két díjazott
Tavaly anyagi nehézségek miatt nem került kiosztásra a Füst Milán Jutalom, így a költők kimaradása után ismét két prózaíró részesülhetett 2007-ben az elismerésben. Idén András Sándor és Forgách András veheti át a Füst Milán Kuratórium elnökétől a díjat december 7-én a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A méltató beszédeket Márton László és Pomogáts Béla mondják. (Képünkön Füst Milán)

A jutalmat – az író özvegyének, Helfer Erzsébet kívánsága, és 1975-ben kelt közérdekű kötelezettség vállalása szerint – alapítása óta minden évben felváltva két költő, illetve prózaíró kapja meg. A jutalmazás célját Füst Milánné a következőkben jelölte meg: „erkölcsi elismerést és anyagi támogatást nyújtani azoknak a költőknek és íróknak, akik Füst Milán irodalmi munkásságának szellemében az egyetemes emberi haladás érdekeit magas művészi szinten fejezik ki műveikben…”
 
A díjjal együtt járó pénzjutalmat az utóbbi évekig az özvegy által letétbe helyezett 1 M Ft kamatai fedezték, de ez mára már nem elégséges, így az MTA Füst Milán Fordítói Alapítvány (a szerzői jogok örököse) egészíti ki az összegeket. A kulturális tárca feladata a bonyolítás, szervezés, és az ezzel járó költségek viselése. A kuratórium tagja a tárca mindenkori irodalmi munkatársa.  Tavaly anyagi nehézségek miatt a díj nem került kiosztásra. A Petőfi Irodalmi Múzeum társrendezőként már negyedízben vállalja magára a díjkiosztó ünnepség helyszínének biztosítását.
 
A Füst Milán Jutalom díjazottjai:
 
Költői jutalom :
Toldalagi Pál, Tandori Dezső (1975), Végh György, Székely Magda (1977), Beney Zsuzsa, Kiss Tamás (1979), Kálnoky László, Rákos Sándor (1981), Oravecz Imre, Mezey Katalin (1985), Rába György, Márton László  (1988), Imre Flóra, Markó Béla (1990), Lator László, Kántor Péter (1992), Kovács András Ferenc, Gergely Ágnes (1994), Kemenczky Judit, Vasadi Péter (1996), Szepesi Attila, Vörös István (1998),  Horváth Elemér, Nádasdy Ádám (2000), Térey János, Tőzsér Árpád (2002), Borbély Szilárd, Deák László (2004)
 
Prózai Jutalom:
Gyergyai Albert, Lakatos Menyhért (1976), Sütő András, Nádas Péter (1978), Szentkuthy Miklós, Hajnóczy Péter (1980), Kertész Imre, Esterházy Péter (1983), Csiki László, Sarusi Mihály (1987), Ács Margit, Andrassew Iván (1989), Bertha Bulcsú, Garaczi László (1991), Bogdán László, Szántó Piroska (1993), Grendel Lajos, Lengyel Péter (1995), Györe Balázs, Tolnai Ottó, Gábor Miklós (1997), Karátson Endre, Márton László (1999), Háy János, Pályi András (2001), Csaplár Vilmos, Végel László (2003), Darvasi László, Spiró György (2005)