Hírek – 2007. április 15.

Ez jó lesz!

Könyvbemutató fiatalokkal

Hírek–2007. április 15.

Hírek

Könyvbemutató fiatalokkal
Vasárnap reggel 10 órakor a (végre összenyitott) Lehár teremben Brenyó József az I.A.T igazgatója nyitotta meg a kiadó 2 órás könyvbemutatóját, nem titkolt büszkeséggel amiatt, hogy az idei Könyvfesztiválon 5 könyvvel mutatkoznak be szerzőik.

Halkan hozzátette, hogy a legnagyobbak is „csak” hét darabbal jelentkeztek mostanra, így visszagondolva érdemesnek ítélte az ezen dolgozó 100 ember elmúlt hónapokban kifejtett fáradtságos munkáját.
 
A most bemutatott 4 könyv közül (az ötödiket, Kabai Vivien Sors-ok című verseskötetét már pénteken megismerhették az érdeklődők), Büky Anna Kifulladás című novelláskötete kapcsán kérdezte Kun Zsuzsa, a Klub Rádió szerkesztő-riportere az írónőt arról, hogy milyen érzés 40 évesen húszéves fiatalok előtt fellépni, és miért nyilatkozta, hogy csak akkor ír, mikor ráér.
 
Büky Anna mosolyogva azt mondja, hogy örül, hogy egyáltalán megélte ezt a kort, s vidáman hozzáteszi, hogy szerinte ötvenéves korára remek regényeket fog írni. Írásra mindig szakít időt, nem arról van szó, hogy ennyire ráérne, s bár a kézirat leadása óta még redukálódott is novellaírásra fordított idő, de azért naplójából nem maradt ki ma az a bejegyzés, hogy „Remélem jól sikerül a könyvbemutató!”
 
Márton László, a kötet szerkesztője veszi át a szót, s meggyőzi a közönséget arról, miért is érdemes elolvasni ezt a 21 darab „Anna-novellát”. Nemcsak frappáns, vicces, de tragikusan szembenéz a társ- valamint társtalansággal, a magánnyal, ezért kiválóan alkalmas azok számára is akik szeretik saját tapasztalataikat az írókéval gazdagítani, alátámasztani.
 
Ezután Büky Anna egy hosszabb novellából olvas fel egy részletet, amin itt-ott a közönséggel együtt ő is elneveti magát, például amikor a 25. házassági évfordulón a wellness-hétvégére számító asszonyt swinger-klub bérlettel lepi meg a férj, amit megtold egy „nekem is vegyél egy bőrtangát”- mondattal.
 
Hogy menyire meggyőző a szöveg és az előadás, mi sem bizonyítja jobban, hogy Vathy Zsuzsa zárásképp, mikor felolvassa a már előre megírt véleményét, egyből módosítja is : most sokkal inkább kirajzolódott számára a mű humoros és karikírozó oldala.
 
Péczeli Dóra frappáns, összeszedett és szórakoztató felvezetőt mondott Erdődy Kristóf Csak ülj le a földre című verseskötetéről, amiben bájosan beismerte, hogy mikor egy éve az Üst című kötet kapcsán Kristóf azt mondta, hogy akkor egy év múlva ugyanitt, azt gondolta hogy csak ifjonti hév szól belőle, nem hitte volna, hogy idén új verseket mutathatnak be. Már akkor sem volt Erdődy fiatal költőnek tekinthető, tizenkilenc éve ellenére sem, mert a versek tematikájából teljesen hiányzott a szokásosnak mondható szerelmi lángolás vagy épp emiatti depresszió, az egzisztenciás problémák feletti kesergés. Az elmúlt időszak még tovább erősítette ezt az elkülönböződő vonalat, a természettudományos nyelv és jelenségek mellett a kultúrtörténeti érdeklődés is erősödött, mindezt pedig egyfajta archaizáló nyelv erősíti. Szövegtengerről beszélhetünk, nem csak formát, a versek hosszát tekintve, de abban a tekintetben is, hogy mekkora mennyiségű anyag maradt ki az így sem vékony kötetből. Illusztrálva mindezt Erdődy fel is olvas: jókat, hosszan. Úgy látszik ez tényleg közelebb áll hozzá, mert ha a versekből nem is tűnik ifjú költőnek, a rövid, suta válaszokból mégiscsak egy zavarban lévő srácnak tapsol a végén a közönség.
 
Bak Zsuzsanna sem első kötetes szerző, dr. Köbödöcz Sándor és dr. Friedrich Judit Kabátodra füstöt című új könyvéről beszélt lelkesen. Sok tekintetben összevetették az elsővel, hangsúlyozva azért, hogy a megjelent kritikával ellentétben mégsem beszélhetünk sem stílus-sem paradigmaváltásról, maximum módosulásról. Stilizáltabb, finomabb hangolású világ bontakozik ki ezekből a szövegekből. Bak Zsuzsa tudatosan, szervesen építkező szerző, aki figyel a maga költészetére, s kérik, hogy ebben ne is változzon meg. A felolvasások után, amit végigszurkol, -tapsol, és -ovációz a szép szemű egyetemista társ, barát, a kérdésekre is lendületesen, vidáman válaszol az ifjú szerző. A rokonok is fellélegezhetnek, hisz az első kötettel szemben nincs benne a család nevén nevezve, a szerzőnő próbált kevésbé személyes lenni. Dr. Köbödöcz Sándor útravalóul még sok szerénységében súlyos, súlyosságában szerény kötetet kíván neki, mielőtt áttérnénk Agócs M. Tamás kötetére.
 
Brenyó József kapja vissza a szót, ő mutatja be és beszélget Agócs M. Tamással A Hetek Szövetsége című ifjúsági regény tizenkilenc éves, angol-esztétika szakos szerzőjével. In medias res felolvasással kezd a közönséget rögtön a vámpírfarkasok vérfagyasztó világába repítve. Megtudjuk, hogy 3-4 éve kezdte írni ezt a regényt, egy szilveszteri fogadalom következményeképp,de azt, hogy valamit ki kell magából írnia azt régóta érzi, és az anyák napi versekből eljutottunk idáig. Ami azért nem szakadt meg, mert ebben a prózában is található egy négysors vers.
 
A letehetetlennek definiált könyv befejezéséről kiderül, hogy folytatást sugall, amihez nemsokára hozzá is fog Tamás. A hosszas köszönetnyilvánítás (szponzorok, grafikusok, munkatársak) előtt Brenyó József arra is rákérdez, van-e példaképe. Kaján mosollyal a közönségre kikacsintva csak annyit jelez meg, „Bak Zsuzsi pátyolgat. Nem csak ott…”. A nézőtéren Soma e ponton sikít fel, „rögtön kiderül, hogy járnak”, de ez mind belefér a bemutató családias hangulatába a sok kamerázó szülő mellett a lábukkal dobogó egyetemistákba (azért egy hullámzást hiányoltam), akik a felolvasások első sorainál már összesúgnak: „figyeld, ez milyen jó lesz”.

Csapody Kinga