Hírek – 2017. április 9.

Előhívás – St.Turba Tamás: FIKA című könyvéről

Hírek–2017. április 9.

Hírek

Előhívás – St.Turba Tamás: FIKA című könyvéről

2017. április 12-én, szerdán este 7-től St. Turba Tamás: FIKA című könyve lesz az Előhívás témája a Nyitott Műhelyben. A Ludwig Múzeum által megjelentetett, kétnyelvű interjúkötetről Németh Gábor, Jánossy Lajos, Reményi József Tamás és Sipos Balázs beszélget a szerző jelenlétében.


Az Előhívás 2015-2016-os „szemeszterei” az önéletírás, a memoárirodalom, a vallomások könyveiről szóltak. Az alanyi elbeszélés, a korban álló, annak életvilágáról tanúskodó epika erőteljes és gazdag vonulata a magyar irodalomnak; a visszaolvasások ebben az irányban keresnek utat. Amikor irodalomról beszélünk, akkor szükségképpen történelemről is, arról a közös tudástartományról, amely minden kulturális közösségnek a sajátja. Az emlékezet elfogult, az emlékező író egy bizonyos perspektívából lát és láttat; páratlan egyszeriségében korlátai és lehetőségei; a személyiség nagyepikáját, a történeti időt tereli mederbe, mondja el. A 2016-2017-es őszi-téli-tavaszi szemeszterben négy-négy epizódban a napló és a határműfajú szövegek is helyet kaptak, alkalmat teremtve, hogy a magyar emlékezettörténet mai napig meghatározó művei szembesítsenek a jelenünkkel. A kérdések érvénye nem változott, a válaszok értelmezési rétegei gazdagodtak.


Az Előhívás beszélgetőtársai: Németh Gábor, Reményi József Tamás, Sipos Balázs és Jánossy Lajos.

2017. április 12-én, szerdán este 7-től ST. TURBA TAMÁS: FIKA című könyve lesz az Előhívás témája.

ST. TURBA TAMÁS: FIKA / BOGEY
(Fiatal Művészek Klubja / The Young Artists' Club)

„Abban a létszemléletben, amelyben az Esztézis a Radikális Hedonizmus jegyében a legmagasabb rendű fogalom, azaz, amelyben EA (Esztétikai Abszolútum) – az egyetlen isten – az istentisztelet alanya, ott az ördög is esztétikai kategória. Ennek az ördögnek a Mítoszból való megváltásával foglalkozik a TNPU.” A FIKA című kötet St. Auby Tamással készült magyar és angol nyelvű interjú. A Ludwig Múzeum gondozásában megjelent kötet 2013-ban látott napvilágot. A könyv leírása szerint szerkesztette: St. Turba Tamás, fordította: Orbán Katalin, kiadója: Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, 2013. St. Turba Tamás (azaz St. Auby vagy Szentjóby Tamás) 

Szentjóby Tamás 1966-ban a fluxus, a happening és environment magyarországi kezdeményezője volt. 1966-ban megalapította a Telekommunikáció Nemzetközi Paralel Unióját (Paralel-Kurzus/Tanpálya I. fedőnéven). 1969-ben csatlakozott az Iparterv-csoporthoz. 1974-ben a szamizdatmozgalomban való részvétele miatt izgatás vádjával letartóztatták, majd kiutasították az országból. 1976-1991 között Genfben élt. 1976-1980 között a Szeizmozófiai Szabadegyetem hallgatója volt. 1977-ben megalapította a Kelet-európai Szabadegyetemet Nyugat-európai Munkanélkülieknek (asztronómiai, rock&roll és sztrájk tanszék). 1978-1980 között Genfben a Vizuális Művészeti Főiskola hallgatója volt. 1989-1990 között pontosan egy évig tartó Föld körüli utat tett. 1991-ben visszatért Magyarországra. 1991-től a Magyar Képzőművészeti Főiskola (késöbb Egyetem) Intermédia Bölcsődéjében 2012-ig adott elő (Anatómiai Halhatatlanság).

Az eseményhez itt lehet csatlakozni a Facebookon.

TOVÁBBI ELŐHÍVÁS:
2017. május 10.

Esőnap nincs, de a változtatás jogát fenntartjuk!

Helyszín: Nyitott Műhely - Budapest XII., Ráth György u. 4. - Kezdés: 19 óra.