Hírek – 2011. november 3.

Elhunyt Stoll Béla irodalomtörténész

Hírek–2011. november 3.

Hírek

Elhunyt Stoll Béla irodalomtörténész
Stoll Béla, aki korábban a régi magyar irodalom sajtó alá rendezésével foglalkozott, 1974 óta József Attila-kutatóként tevékenykedett. A filológia tudományának egyik megkerülhetetlen szaktekintélye volt.

Többek között részt vett az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent, Spenótként ismert, A magyar irodalom története című hatkötetes könyv megírásában.

A József Attila-kutató 2008-ban ülte 80. születésnapját, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében egy neki készült, Stollwerk  című tanulmánykötettel ünnepeltek meg tisztelői.A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája (1542–1840) címen 1963-ban jelent meg először monumentális műve, amelyet később több mint ezer adattal egészített ki a Balassinál napvilágot látott második kiadásban. A kötet a magyar irodalom-, művelődés-, könyv- és zenetörténet, valamint a folklór eminens fontosságú kézikönyve. A vaskos bibliográfia Szabó T. Attila Kéziratos énekeskönyveink és verses kézirataink a XVI–XIX. században című kötetén (Zilah, 1943) alapult, ezt egészítette ki, ennek anyagát rostálta meg és rendszerezte újra Stoll Béla, aki az 1542-1840 közötti három évszázad kéziratos verses-, daloskönyveit, verseket és dalokat tartalmazó kódexeket és graduálékat dolgozta föl, ugyanakkor a Függelékben fölsorolta az egy- kétleveles verskéziratokat, a kötéstáblákra vagy előzéklevelekre írt verseket is.

Stoll Béla nevéhez fűződik például a József Attila összes versei I-III. című kritikai kiadás, amely a Balassi Kiadó gondozásában jelent meg 2005-ben.

Fontos tanulmányai még a József Attila utolsó verse és a József Attila kötetből kimaradt versei című művek. Stoll Béla rendezte sajtó alá József Attila levelezését is, amely az Osirisnál látott napvilágot 2006-ban.

Szerkesztésében jelent meg a Magyar széphistóriák és a Virágénekek és mulatónóták XVII-XVIII. című válogatás a Magyar Könyvtár sorozatban.

A szerkesztésében, válogatásában stb. megjelent könyvek:
A Magyar irodalomtörténet bibliográfiája, Régi magyar költők tára, XVII. század, A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája; 1565-1840, József Attila minden verse és versfordítása, József Attila összes versei, Pajkos énekek, Balassi-bibliográfia, Balassi Bálint összes versei, Szép magyar comoediája és levelezése, Magyar széphistóriák, Szabad-ötletek jegyzéke, József Attila levelezése, Összes versei, szép magyar comoediája és levelezése, A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig, A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája (1542-1840), Madách Gáspár, egy névtelen, Beniczky Péter, gróf Balassa Bálint, Listius László, Esterházy Pál és Fráter István versei, Az unitáriusok költészete, József Attila összes versei - kritikai kiadás, Szerelmi és lakodalmi versek, József Attila: Válogatott versek, József Attila 1927-1937