Hírek – 2007. szeptember 26.

Elhunyt Turczel Lajos

A Szlovákiában élő irodalomtörténész 90 éves volt

Hírek–2007. szeptember 26.

Hírek

A Szlovákiában élő irodalomtörténész 90 éves volt
2007. szeptember 26-án Érsekújvárott, 90 éves korában elhunyt Turczel Lajos irodalomtörténész. Temetése 2007. november 2-án 14.00-kor lesz, szülőfalujában, Ipolyszalkán.

Turczel Lajos Ipolyszalkán (ma: Salka, Szlovákia) született, 1917. szeptember 2-án, az Érsekújvári Reálgimnáziumban érettségizett (1938-ban), majd a Pázmány Péter Tudományegyetemen tanult (1939-1942), 1951 és 1954 közt a Komáromi Magyar Gimnázium tanára és igazgatója volt, 1954 és 1959 közt a Pozsonyi Pedagógiai Főiskola magyar tanszékén tanársegéd, 1959-től nyugdíjazásáig (1982) a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének docense, 1962 és 1975 között tanszékvezetője. Fő kutatási területe a két háború közti szlovákiai magyar irodalom volt, 1968-ban és 1978-ban Madách-díjjal tüntették ki, 1989-ben Bethlen Gábor-díjjal.
 
Főbb művei:
Írások mérlegén. Tanulmányok. Pozsony 1958.
Írás és szolgálat. Pozsony, 1965.
Két kor mezsgyéjén. Magyar irodalom Csehszlovákiában 1918/1938. Korszakmonográfia. Uo. 1967., 2. kiad., Pozsony, 1983.
Portrék és fejlődésképek. Pozsony, 1977.
Hiányzó fejezetek. Pozsony, 1982.
Tanulmányok és emlékezések. Pozsony, 1987.
Magyar sportélet Csehszlovákiában 1918-1938. Monográfia. 1992.
Visszatekintések kisebbségi életünk első szakaszára. Dunaszerdahely 1995.
Arcképek és emlékezések. 1997.
Irodalmi hódolások és szeretetnyilvánítások. Pozsony 2000.
 
(Fénykép: Somogyi Tibor)