Hírek – 2005. március 8.

Elhunyt Hornyák József

Hírek–2005. március 8.

Hírek

Elhunyt Hornyák József
84 éves korában elhunyt Hornyák József író, novellista. Nyomdászként kezdte pályáját, majd irodalmi lapok szerkesztőjeként dolgozott nyugdíjba vonulásáig. Az erdélyi magyar irodalomban a kisprózai műfajok legkövetkezetesebb művelője. Hornyák Józsefet március 3-án érte a halál.

Hornyák József már vagy fél évszázada írta rövidprózáit. Nem csattanó-orientált egypercesek ezek, nem is karcolatok, inkább két műfaj és a tollrajz metszéspontján elhelyezkedő írások. Keveset hallatott magáról. Hornyák József írói világában sosem a külvilág volt a fontos, hanem a benne tévelygő kisember. Az események szinte testetlen létben játszódnak: bárhol, bármikor megtörténhetnek. Ez adja novellái líraiságát. Hornyák sosem a rendkívüliséget vadászta, inkább a mindennapi események lélektani hatásait kutatta. Van valami pillanatnyiság Hornyák történeteiben - abban, ahogy olvassuk, és ahogy megéljük őket. Üdítők és elgondolkodtatók.


Hornyák József a Szatmár megyei Gilvácson született 1920-ban. 1962-ben Munkaéremmel, 1967-ben Kulturális Érdeméremmel tüntetik ki. 1976-ban megkapja a Kolozsvári Írói Egyesület Díját, 1980-ban a Romániai Írószövetség Díjával tüntetik ki. 
Művei.: Nyárfa - novellák, karcolatok (1956); Virágos vén berek - elbeszéléskötet (1956); Romantika - novellák, karcolatok (1963); A tutajos pohara - elbeszéléskötet (1963) Három hét duzzogás - novellák, karcolatok (1966); Az intelligens kocsmáros - novellák (1969); Évek, őrangyalok - elbeszéléskötet (1974, 2001 Pont Kiadó); Fanyereg – novellák (1976); Fehér páva - kisregény, novellák (1980); Szerelmeim (2002 Pont Kiadó).