Hírek – 2009. október 2.

Akutagava-konferencia Rómában

Hírek–2009. október 2.

Hírek

Akutagava-konferencia Rómában
Akutagava Rjúnoszuke (1892–1927) japán író munkásságát kutató konferenciát tartottak 2009. szeptember 9. és 12. között Rómában, a Sapienza Egyetemen. - A tudományos ülésről Vihar Judit adott hírt a literának.

Az egyik legnagyobb japán író, Akutagava Rjúnoszuke (1892–1927) munkásságát kutató konferenciát tartottak 2009. szeptember 9. és 12. között Rómában, a Sapienza Egyetemen. A konferenciát a 2004-ben alakult, és most 140 főt számláló Akutagava Társaság rendezte meg negyedik alkalommal. Eddig csak Ázsiában gyűltek össze (Koreában, Kínában és Tajvan szigetén), most először találkoztak Európában. Sokan jöttek el Japánból, Koreából, Kínából a Teresa  Ciapparoni professzor asszony által szervezett konferenciára, de voltak Amerikából, az Egyesült Királyságból, Franciaországból, Németországból, szép számban vettek részt a házigazda olaszok, szomorú, de a kelet-európai régiót egyedül képviseltem, pedig a japán írót sokan kedvelik, különösen a Kuroszava által rendezett Vihar kapujában című film megjelenése óta, amely az azonos című és a Bozótmélyben című Akutagava-novellából született.

Akutagava sokarcú író, ezért több felől is megközelíthető. Külön csokorba szedhető a képzőművészettel kapcsolatos novellák sora. Itt vetődik fel az is, kik voltak azok a festők, akiknek a képei hatottak rá. Nemcsak az impresszionisták, mint például Van Gogh és Gaugain, de Rembrandt és Picasso is, Gustav Morot festménye pedig a Salome c. elbeszélését ihlette.

A kereszténység hatása sok Akutagava-novellát ihletett meg. De írásain érezhető a kínai eredetű történetek és a rendőri jegyzőkönyvhöz hasonlítható 11. századi japán Kondzsaku monogatari témáinak utánérzése is. Az orosz és a francia irodalom darabjai kedvenc olvasmányai közé tartoztak. Dosztojevszkij: Karamazov testvérek című regényének egyik fejezetéből vette A pókfonál című elbeszélésének témáját. Anatole France: Boldizsár, Theofil Gautier: La morte amoureuse című novellái is ihletően hatottak Akutagava munkásságára.

Több előadás foglalkozott A kappák című kisregénnyel, amely korának társadalomkritikája, a korszakra jellemző csodalények országáról szóló művek sorában. Említhetnénk akár Swiftet, de a magyar Szathmári Sándor: Kazohiniáját is. A kappák mégis különleges lények, a fejükön vízzel telt tányért hordanak, s ha az kifröccsen, vége az életüknek. Régen Japánban a kisgyerekeket kappákkal ijesztgették: felmászik titokban a lábukon és kígyóhoz hasonlóan megfojtja őket.

Akutagava ars poeticájának elemzése során hangsúlyozták, hogy az író számára a legfontosabb a művészet. A pokol kínjai című elbeszélését értékelték, melyet egyik legkiemelkedőbb alkotásának tartanak. Ebben a műben is a művészet a fontosságáról ír, minden más – például egyetlen lánya tűzhalála – eltörpül mellette.

Jövőre is szeretnék megrendezni az Akutagava-konferenciát, a színhely valószínűleg Japán vagy Kína lesz.

Vihar Judit


Címkék