Hírek – 2009. május 14.

A reformáció évszázadai

Hírek–2009. május 14.

Hírek

A reformáció évszázadai
Május 12-én A reformáció évszázadai – Válogatás magyar magángyűjteményekből címmel nyílt kiállítás a Váci utcai Alexandra Antikvárium Művészboltjában. A kiállításmegnyitón jártunk, és Kiss Ferencet, az Antikvárium ügyvezetőjét kérdeztük.

A reformáció évszázadai – Válogatás magyar magángyűjteményekből című tárlaton a reformáció első magyarországi nyomtatványai (többek között Heltai Gáspár, Bornemissza Péter, Szenczi Molnár Albert, Károli Gáspár kötetei) közül számos ritkaságot állítanak ki, például az első bibliafordítások példányait, néhány lapot Aezópusz fabuláinak első magyar kiadásából (Heltai korrektúrapéldányát), a református irodalomtudomány több klasszikusát (például Bod Péter monográfiáit), valamint a nagy református fejedelmek (Bethlen Gábor, Lórántffy Zsuzsanna, I. Rákóczi György) iratait. A kéziratok között szerepel Kálvin egyetlen, Magyarországon található kézirata is, amely saját kezűleg írt elismervény arról, hogy a Genfi Tanács a város egy polgára számára búzában fizetett járadékot biztosít. A kiállított térképek a 16-17. század Magyarországát ábrázolják.  

Kálvin-kézirat
 
A kiállításmegnyitón Sebők Marcell, történész (a litera.hu egyik alapítója – a szerk.) kiemelte, hogy bár a reformációt hagyományosan a 16. századhoz kötjük, nem pusztán egyháztörténeti periódusnak tarthatjuk, hanem konfesszionális és kulturális programnak, paradigmaváltó folyamatnak és mozgalomnak. „Éppen ezért szerencsés választás e kiállítást a reformáció évszázadainak hívni, hiszen a longue durée, a hosszú folyamatba ágyazódva teljesült ki ez a paradigma-váltás: a kiállítás sokszínű válogatása is egészen a 18. század végéig kalauzol az elsődleges források világában, s a szakirodalmi válogatás pedig a 19-20. századi kútfőkből hoz példákat.” Ennek a folyamatnak az egyik legszebb példája, amikor Pethe Ferenc 1794-ben saját költségén jelentette meg Szenczi Molnár Albert 150 zsoltárfordítását a holland Utrechtben. Pethe nagy gondot fordított a tördelésre is, a kötet szintén a kiállított tételek között szerepel.  

Bornemissza Péter prédikációs könyve
 
Sebők Marcell hangsúlyozta az egyenes kapcsolódást a tavaly decemberi Új Magyar Athenas című kiállítás és kötet (interjú a literán a kötetről) és a mostani kiállítás között. „A Tudományos Akadémián megvalósult kiállítás egy nagyszabású bemutató volt, egy reprezentatív kiadvány kíséretében, a mostani áttekintés pedig egy nagyszabású kistestvér. E korántsem dehonesztáló jelzős szerkezet elsősorban a méretek objektív különbségére utal, s kalapot emel a tartalom minősége előtt. Azt is, ezt is magángyűjteményekből állították össze, és az igényes kurátori és szerkesztési munka ismét Kiss Ferencet és csapatát dicséri.”  

Szenczi Molnár Albert bibliafordítása
 
A megnyitó után Kiss Ferencet arról kérdeztük, kiket várnak a kiállításra. Mindenkit, mondta, a kiállítás általános és középiskolások számára is érdekes lehet, több iskolának már meghívókat is küldtek. A diákok tájékozódását segítheti a tárlathoz készült DVD is, amely többek között Balogh Judit reformáció-történeti tanulmányát és a kiállított tételek listáját tartalmazza. A kiállított tételeknél azonban árjegyzék is szerepel, vagyis gyűjtőket is várnak, s ahogy az Új Magyar Athenas esetében is, most is igyekeztek egyszerre szűkebb szakmai és szélesebb körhöz szólni. A kiállítást a Kálvin születésének ötszázadik évfordulója, a reformáció éve alkalmából rendezték, az anyagokat 2,5 év alatt gyűjtötték össze több magánygyűjteményből. S hogy a kiállítás melyik anyagát ajánlja az érdeklődőknek? Elsősorban természetesen az egyetlen Magyarországon található Kálvin-kéziratot, emellett egy kitűnő állapotban fennmaradt Vizsolyi Bibliát, Heltai Gáspártól a Chronica a magyaroknak dolgairól... 1575-ös első kiadását, vagy Bethlen Gábor, Lórántffy Zsuzsanna kéziratait.  

A kiállítás május 25-ig mindennap 10–18 óráig tekinthető meg.