Hírek – 2016. november 1.

A Horváth Péter Ösztöndíj 10 esélyese 2016-ban

Hírek–2016. november 1.

Hírek

A Horváth Péter Ösztöndíj 10 esélyese 2016-ban

Az idén negyedszer adják át a kortárs ma­gyar irodalom fiatal alkotóinak megsegítésére 2013-ban létrehozott irodalmi ösztöndíjat. Az idei jelöltek: Bartók Imre, Bencsik Orsolya, Gál Soma, Horváth Benji, Hyross Ferenc, Lanczkor Gábor, Makai Máté, Nagy Kata, Purosz Leonidasz és Szabó Róbert Csaba.


Az idén negyedszer adják át a kortárs ma­gyar irodalom fiatal alkotóinak megsegítésére 2013-ban létrehozott irodalmi ösztöndíjat. A Horváth Péter Ösztöndíj A Fiatal Magyar Irodalomért (Péter Horváth Stipendium für die junge ungarische Literatur) célja a legtehetségesebb pályakezdők, a már rendszeresen publi­káló, az adott évben új kötetet megjelentető, 35 évesnél nem idősebb szer­zők támoga­tá­sa, számukra egy évnyi nyu­godt munkakörül­mények biztosítása, új művek megszületésének ösztönzése, a kiadott mű né­metor­szági meg­jelentetésének elősegítése.

A legjelentősebb pénzösszeggel járó hazai irodalmi ösztöndíjat dr. Horváth Péter professzor, a stuttgarti székhelyű Horváth & Partners csoport alapítója, a ma­gyar kultúra németországi közvetítésének, megismertetésének Pro Cultura Hun­garica díjjal kitüntetett mecénása, támogatója hozta létre.

Az ösztöndíj összege nettó 6.000 Euro. A díjazott a pénzjutalom mellett lehetőséget kap a Solitude Akadémia által biztosított egyhónapos stuttgarti, valamint a Literarisches Colloquium Berlin (LCB) által felajánlott, jelentős összegű külön ösztöndíjjal járó – ugyancsak egyhónapos – berlini alkotói tartózkodásra is. Az ösztöndíjat első ízben, 2013-ban Krusovszky Dénes, 2014-ben Mán-Várhegyi Réka, 2015-ben pedig Áfra János nyerte el.

Az ösztöndíj kuratóriuma: Esterházy Péter, Keresztury Tibor és Szilasi László. Az Esterházy Péter fájdalmas halálával megüresedett kurátori posztot 2017-től Parti Nagy Lajos tölti be.

Az ösztöndíj szakmai együttműködő partnere az Akademie Schloß Solitude (Stuttgart), a Literarisches Colloquium Berlin és a Litera (Budapest).

Az ösztöndíjat minden év őszén ünnepélyes keretek közt, a sajtó jelenlétében adják át – az idén 2016. december 8-án, csütörtökön 18 órakor az Unplugged Kávézóban (Budapest, Várfok u. 15.). A versenyben maradt három – a díjátadásra meghívott, s ott felolvasó – jelölt nevét a Litera egy héttel a díjátadás előtt, 2016. december 1-jén ismerteti.

A kuratórium által a kiadók javaslatai alapján összeállított Top10-es lista az idén a következő:

Bartók Imre (1985): Láttam a ködnek országát (Jelenkor)
Bencsik Orsolya (1985): Több élet (Fórum-Magvető)
Gál Soma (1992): Sármesék (FISZ)
Horváth Benji (1988): Az amnézia útja (JAK-Prae)
Hyross Ferenc (1992): Tömegvonzás (FISZ)
Lanczkor Gábor (1981): Apás szülés (Jelenkor)
Makai Máté (1986): Koriolán dala (FISZ)
Nagy Kata (1986): Inkognitóablak (JAK-Prae)
Purosz Leonidasz (1996): A városnak meg kell épülnie (FISZ)
Szabó Róbert Csaba (1981): Alakváltók (Jelenkor)

 

További információk:

Keresztury Tibor (A „Horváth Péter Ösztöndíj A Fiatal Magyar Irodalomért” kuratóriumának elnöke, keresztury.tibor@gmail.com) és Domány Vrannai Katalin (kommunikációs vezető, IFUA Horváth & Partners Kft., mobil: (30) 966 45 05, katalin.vrannai@ifua.hu)