Hírek – 2011. május 2.

A 2011. évi Móricz Zsigmond irodalmi ösztöndíjpályázat eredménye

Hírek–2011. május 2.

Hírek

A 2011. évi Móricz Zsigmond irodalmi ösztöndíjpályázat eredménye
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium által finanszírozott ösztöndíj keretében – az ösztöndíjak összegét is érintő év elejei kormányzati zárolások következtében az ösztöndíj ideje 11 hónapra csökkent – idén áprilistól a jövő év februárjáig havi 80.000 forintot folyósítanak a nyertes pályázóknak.

Ebben az évben a megjelölt határidőre 110 pályázat érkezett be, amelyből 5 nem felelt meg a pályázati kiírás valamelyik feltételének.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium által finanszírozott ösztöndíj keretében – az ösztöndíjak összegét is érintő év elejei kormányzati zárolások következtében az ösztöndíj ideje 11 hónapra csökkent – idén áprilistól a jövő év februárjáig havi 80.000 forintot  folyósítanak a nyertes pályázóknak.
 
A bírálóbizottság (tagjai: Balogh Endre /JAK/, Csepregi János /FISZ/, Györe Balázs /Szépírók Társasága/, Kollár Árpád /FISZ/, Sopotnik Zoltán /JAK/, Szentmártoni János /Magyar Írószövetség/, alapos vitát követően, több körben, az alábbi pályázóknak szavazott meg ösztöndíjat:
 
Arany Zsuzsanna (Az életrajzírás esztétikája c., várhatóan magas színvonalú irodalomelméleti munkája megírásához),
Ayhan Gökhan (Három-négy ciklusra tervezett, a hit és a történelem témáját homlokterébe állító második verseskötetéhez),
Burns Katalin (A garzon c. – lényegében háromszereplős – novellafüzérének megírásához),
Deres Kornélia (Szőrapa c. verseskötete befejezéséhez, a második elkezdéséhez, valamint kritika- és tanulmányírói tevékenysége folytatásához),
Falvai Mátyás (Egy 12 novellából álló kötet megírásához, ahol az írások középpontjában egy gyermekkorú alak áll, a ’80-as – ’90-es évek fordulóján),
Iván Péter (A Pacaváros c., hét elemből álló novellaciklus megírásához, amelynek darabjai a vak és látásvesztés folyamatán éppen keresztüleső fiatalok élethelyzetei köré koncentrálódnak),
Kele Fodor Ákos (A Képtelen lehetőség munkacímű versciklus megírásához),
L. Varga Péter (A kortárs költészet hatástörténeti vizsgálatához, egy monográfia keretében),
Pénzes Tiborc Szabolcs (A már megkezdett, 17. sz.-i Medgyesi-szöveg kutatásainak folytatásához, és a Czeglédi-életmű filológiai és textológiai vizsgálatához),
Simon Márton (Polaroid&Lullabies c. versciklusa megírásához, és a már évek óta megkezdett prózaversei folytatásához),
Szakmány György (Mákos – a teljes és igaz történet c. regénye befejezéséhez, melynek főszereplői a miloševići diktatúra évtizedében Újvidéken tanuló magyar egyetemisták),
Szőllőssy Balázs (Második verseskötete összeállításához, és prózai művek megírásához),
Vincze Ferenc (A Desertum c., kilenc történetből álló elbeszélésciklus megírásához, aminek mindegyik darabja egy nagyapa és egy unoka viszonyán alapul).
 
 
A kuratóriumi ülés jegyzőkönyvét, a Móricz Zsigmond irodalmi ösztöndíj működési szabályzatát és a Móricz Zsigmond irodalmi ösztöndíj elbírálására felkért szakmai kuratórium működési szabályzatát honlapunkon olvashatják, miként hamarosan az előző évi nyertes pályázók ösztöndíj idején született munkáiból jelenleg szerkesztés alatt álló szemelvényeket is. A pályázat eredményével kapcsolatos kormányzati közzétételt a NEFMI biztosítja.  
 
(PIM)