Ki választotta ezt az arcot nekem?

James Joyce – ford. Szentkuthy Miklós