KILÁTÓ – Határon túli irodalmi szemle: Felvidék

Dossziék


KILÁTÓ: FELVIDÉK – Leltár

KILÁTÓ: FELVIDÉK – Leltár

Ha van irodalom, amely folyton kétségbe vonja önmaga létét, akkor az a szlovákiai magyar – írja Németh Zoltán bevezető esszéjében. A Kilátóban októbertől a felvidéki vagy szlovákiai magyar irodalom létét csaknem ötven friss írás bizonyította, mások mellett a nemrég elhunyt nagyszerű írótól, Grendel Lajostól. Összefoglaljuk.

Polgár Anikó: Hippolütosz-társas; Széttaposósdi, összerakósdi

Polgár Anikó: Hippolütosz-társas; Széttaposósdi, összerakósdi

Vajon te vagy-e a Hippolütosz kocsija elé / befogott négy ló közül a legvadabb? – Magasiskola rovatunkban októbertől mostanáig felvidéki írók műveit közöljük. Polgár Anikó verseit olvashatják.

Balázs F. Attila: Késő délután; Töredék

Balázs F. Attila: Késő délután; Töredék

...lepusztult borotválatlan férfi ül melléd / műanyag butykosból valamit kortyol / mentő visít a megbolydult autók között / hányadik forradalmadat fojtod el magadban? – Magasiskola rovatunkban októbertől év végéig felvidéki írók műveit közöljük. Ezen a héten Balázs F. Attila verseit olvashatják.

Fellinger Károly: Ébredés; Takarékmély; Horizont; Sorfal

Fellinger Károly: Ébredés; Takarékmély; Horizont; Sorfal

Az ártatlanság, miután meghalok, / két kézzel szétosztogatja kincseim, / nem felejti el megjutalmazni katonáit / a győztes csata után. – Magasiskola rovatunkban októbertől év végéig felvidéki írók műveit közöljük. Az év utolsó hetén Fellinger Károly verseit olvashatják.

Baka L. Patrik: A hallgatás balladája

Baka L. Patrik: A hallgatás balladája

A figyelem halotti lepelként fodrozódik / az arcon, ahogy vággyal próbálja / meggyújtani a gyertyát, / és sorsszerűen hull le / – a meglepetéstől? – / amikor sikerül. / Dermesztő, mélykék lánggal ég. / A második szólam az övé. – Magasiskola rovatunkban felvidéki írók műveit közöljük. Ezen a héten Baka L. Patrik versét olvashatják.

Czucz Enikő: Járulékos veszteség

Czucz Enikő: Járulékos veszteség

Más utat választottunk, / öncélúan emeltük az égig érő falakat, / festettük a napot a tetőre, / éjszakát a mennyezetre, / résnyi helyet hagyva a fénynek. –Magasiskola rovatunkban októbertől év végéig felvidéki írók műveit közöljük. Ezen a héten Czucz Enikő versét olvashatják.

Szászi Zoltán: Szomjúság és más versek

Szászi Zoltán: Szomjúság és más versek

a fröccs / amit fizetett / boldoggá nem tett // magam ellen győzök / vele – Magasiskola rovatunkban októbertől év végéig felvidéki írók műveit közöljük. Ezen a héten Szászi Zoltán verseit olvashatják.

Monumentális, emocionális, tragikus – Talamon Alfonzról

Monumentális, emocionális, tragikus – Talamon Alfonzról

Ha Talamon Alfonznak hosszabb élet adatik, minden bizonnyal legismertebb kortárs szerzőink között tudhatnánk. A fiatalon elhunyt szlovákiai magyar író elbeszélései különleges helyet foglalnak el a magyar prózában. – Talamon Alfonzról készült portrénkat olvashatják.

Pénzes Tímea: Iker-Anya-Versek (részlet)

Pénzes Tímea: Iker-Anya-Versek (részlet)

...ahogy a gondolat bennük feltündöklik, / öröm ragyogja be arcukat, / nem haboznak: sebbel-lobbal magukra öltik / sarokba dobott madárszárnyukat. – Magasiskola rovatunkban októbertől év végéig felvidéki írók műveit közöljük. Ezen a héten Pénzes Tímea verseit olvashatják.

Múltidőtlenség, queer stories, szent együgyűség

Múltidőtlenség, queer stories, szent együgyűség

Vagy ahogy Goebbels fogalmazott: hosszabb távon mindig az a rábeszélő győz, akinek sikerül kifejeznie egy problémát a legközönségesebb szavakkal, és akinek van mersze örökké hajtogatni ezeket a szavakat, fittyet hányva az értelmiségiek ellenvetéseire. - A héten a Comenius Egyetem írja a netnaplót. A csütörtököt Mellár Dávid.

Céltáblák és küklopszszemek

Céltáblák és küklopszszemek

Lehet-e sajnálkozni rettegés közben, szánni azt, akitől félünk? Ovidius mindig brutálisan kérdez. Én inkább Venus gyilkos, manierista humorán ámulok. - A héten a Comenius Egyetem írja a netnaplót. A szerdai napot Csehy Zoltán.

Wartburgon a Tajgetosz kanyarjaiban

Wartburgon a Tajgetosz kanyarjaiban

Pozsonyból jövet a vonaton az Epidauroszi tücskök, szóljatok című könyvet, Devecseri útleírásainak gyűjteményét olvasom. A legszellemesebb és a legtöbb humorral átitatott épp az a szöveg, amely a Szilágyival és Gink Károly fotóssal Görögországban töltött másfél hónapról szól. - A héten a Comenius Egyetem írja a netnaplót. A keddi napot Polgár Anikó.

Minden közel van

Minden közel van

A köztes behatárolása foglalkoztat: az a két mozdíthatatlan test határán kívül eső terület, már ha a test és a terület érthető absztrahált, lélektani, legalább bizonyos fokig fiktív meghatározottságában. - A héten a Comenius Egyetem írja a netnaplót. A hétfői napot Czucz Enikő.

Csehy Zoltán: Beatrix útjai Pannóniába és más versek

Csehy Zoltán: Beatrix útjai Pannóniába és más versek

A király orrára rászállott a páva. / Vagy nagy az orra, / vagy nem ismerem a madarakat. / A király orrára ne kössél madarat! – Magasiskola rovatunkban októbertől év végéig felvidéki írók műveit közöljük. Ezen a héten Csehy Zoltán verseit olvashatják.

Ma jó napom-pom-pom van

Ma jó napom-pom-pom van

Az élénk beszélgetés közepén megint egy gyermekirodalmi kurzusos pillanat tolakodik a gondolataim közé, ahogy az egyik hallgató Békés Pál A kétbalkezes varázslóját elemezve főszereplő helyett főszeretőt mond. Felnőttolvasat. – A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem naplóját Petres Csizmadia Gabriella írta.

Horla Nyitrán

Horla Nyitrán

A mai műfajtörténeti szemináriumon váratlanul kinyitódott az ajtó. Ez keltett némi riadalmat, mivel pont a fantasztikus irodalom, konkrétan pedig az Horla volt terítéken. Épp arról esett szó, hogy miként szállja meg fokozatosan Maupassant klasszikus novellájának elbeszélőjét egy láthatatlan, természetfeletti lény... – A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem naplóját Benyovszky Krisztián írta.

A szerda ritmusa

A szerda ritmusa

A harmadéves mediátorokkal kezdek, regionális kultúra a tárgy, gömöri hallgatók tartanak kiselőadást Tompáról és Madáchról, emlékezetük őrzésének módozatairól, majd a kortárs szlovmagy irodalom témáját zárjuk le. – A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem naplóját ma N. Tóth Anikó írta.

Kegyes kedd

Kegyes kedd

Túrázok a guglin, magyarul, angolul, franciául, szerb-horvátul, se sehogy sem kerül elő a Beriszlót és a Bali béget összekötő kapocs. Nincs mese, rendes forráskutatás kell, azonnal meg kell tanulnom latinul és elolvasni a Verancsics összest. – A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem naplóját ma Száz Pál írta.

A másütt töltött idő

A másütt töltött idő

Vannak az embernek ezek a titkos, párhuzamos életei. És a helyek, amik előhívják őket. Ahány hely, annyi élet. És mindig ott lehet folytatni, ahol legutóbb abbamaradt. Belső időutazás helyek és életek között. Felvillanó lehetőségek arról, aki lehetnék vagy lehettem volna másütt, máskor. – A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem naplóját Bárczi Zsófia írta.

Mellár Dávid: Kitépett idegcsomó

Mellár Dávid: Kitépett idegcsomó

Lebeg nyolcezer energiától feszült, elvarratlan / szál a semmiben, akár egy kibelezett tárgy / a laborban, vagy egy kiállításon – Magasiskola rovatunkban októbertől év végéig felvidéki írók műveit közöljük. Ezen a héten Mellár Dávid versét olvashatják.

Juhász Katalin: Vágy és más versek

Juhász Katalin: Vágy és más versek

Az örök városban nincsen szállásunk, / állunk a bezárt bazilika előtt, / mint egy eltévedt küldöttség,és tudjuk, hogy kora reggel / mindenképp tovább kell menni – Magasiskola rovatunkban októbertől év végéig felvidéki írók műveit közöljük. Ezen a héten Juhász Katalin verseit olvashatják.

Kávéházból parasztvilágot ábrázolni – Duba Gyuláról

Kávéházból parasztvilágot ábrázolni – Duba Gyuláról

Érdemes művész-, József Attila-, Talamon Alfonz- és sok egyéb díj, 43 kötet és számos különböző műfaj. Hontfüzesgyarmatról Pozsonyba: a parasztvilágból (nem egészen egyenes úton) a szlovákiai magyar irodalmi életbe. Duba Gyuláról készült portrénkat olvashatják.

Csütörtököt írtam

Csütörtököt írtam

A szélvédőn a párától nem látom jól a kinti ködöt. Kanyarog az út, lomha traktorok tűnnek fel a kékből fehérbe váltó semmiből. – A héten a felvidéki Irodalmi Szemle írja a netnaplót. A csütörtöki napról Gyenes Gábor.

Máig, hétközép, ez van…

Máig, hétközép, ez van…

Biztosan lenne erre egy egészen remek árnyalat, amely megengedő, egyszersmind megbocsátó lehetne, de ez a szerda nagyon szerda. Kezdődik a hidegszerű hideg. – A héten a felvidéki Irodalmi Szemle írja a netnaplót. A szerdai napról Mizser Attila.

Valami a kisbolygókról

Valami a kisbolygókról

Egy kisbolygó, aki az élete minden percét azzal tölti, hogy megpróbál egy kicsivel többet megérteni a világ, a pályája és a többi kisbolygó dolgairól. Most, éppen, Isztambulban. – A héten a felvidéki Irodalmi Szemle írja a netnaplót. A keddi napról Nagy Hajnal Csilla.

Hétfő, Szemle, határ

Hétfő, Szemle, határ

Kékkő, Zólyom, Besztercebánya felé egyre magasabbra jutunk, egyre erdősebb a táj, és általában hidegebb van, de most nem arra indulok, utazom vissza, Budapestre. – A héten a felvidéki Irodalmi Szemle írja a netnaplót. A hétfői napról Nagy Csilla.

Forgács Péter: az emlékezet rejtett zugai

Forgács Péter: az emlékezet rejtett zugai

Hrabal szelleme lengi be a termet, Keller úrelvtárs, a tánctanár tapsikol, figyelem, ritmus, ritmus, figyelem, polcos seggén feszül a fényesre kopott nadrág, neje akár a Keller-bolygó holdja keringi őt körbe – Magasiskola rovatunkban októbertől év végéig felvidéki írók műveit közöljük. Ezen a héten Forgács Péter írását olvashatják.

Befőzés közösen

Befőzés közösen

Mivel négy szerkesztő dolgozik a Dunsztnál, úgy döntöttünk, ötödik napunkat együtt írjuk meg. Egy hét múlva a bársonyos forradalom évfordulója, már majdnem harminc éve, hogy a tüntetéseken sokszor elhangzott a V jednote je sila (Egységben az erő). Ma már azért ez is vicces kicsit. Kár. - A héten a a felvidéki Dunszt írja a netnaplót. A pénteki napot olvashatják.

Tények, művek, műanyagok

Tények, művek, műanyagok

Tény az is, hogy a pozsonyi lakóházban, amelyben tizenhat négyzetmétert bérlek, nincs szelektív hulladékgyűjtés, csak egy „mindentbele" konténer. Még 2018-ban is probléma lehet a szelektív hulladékgyűjtés Szlovákia fővárosának központjában. - A héten a felvidéki Dunszt írja a netnaplót, a csütörtökit Mellár Dávid.

Nénik, lapok, vartyogó szörnyek

Nénik, lapok, vartyogó szörnyek

Bárhová megyünk is, valamit ott hagyunk magunkból, legyen az bármilyen apró vagy alig érzékelhető. Lehet egy emlékmű vagy egy tábla a falon; lehet valami, amit eldobunk, vagy az űr, ami ott maradt, ha elvettünk valamit. A héten a felvidéki Dunszt írja a netnaplót. A szerdai napot Szabó Lovas Emőke.

Gyerekek, írók, ózonlyuk

Gyerekek, írók, ózonlyuk

Este „hézagolvasásként" A félkegyelmű: „A római katolicizmus azt vallja, hogy az egyház az egész világra kiterjedő hatalom nélkül nem állhat fenn a földön, és azt állítja: »Non possumus!«" – mondja egy helyen Lev Nyikolajevics Miskin herceg az orosz Jézus-értelmezés európai terjesztését követelve. - A héten a felvidéki kortárs művészeti portál, a Dunszt írja a netnaplót. A hétfőt Beke Zsolt.

Miláčik, magyar tej és író

Miláčik, magyar tej és író

A hűtőben van magyar natúr joghurt, magyar vaj, magyar tej. 1. 100% magyar alapanyag 2. 100% magyar munkahely 3. 100%-ban Magyarországon adózott termék. Megpróbálok dolgozni. „Nem író az, túró." - A héten a felvidéki Dunszt írja a netnaplót. A keddet Csillag Lajos.

Tűnődés a túloldalon: Zalabai Zsigmondról

Tűnődés a túloldalon: Zalabai Zsigmondról

Már az első kötete bevezetésében, az Ars critica című rövid esszében megmutatkozik elméleti felkészültsége és átgondolt elemző módszere. Sőt, mintha a felvázolt teoretikus megkülönböztetéseivel a húsz évvel későbbi magyarországi kritikavitát is megelőlegezné... – Portré Zalabai Zsigmondról.

Barak László: A kívülálló, Checking, Ki vagy?, Amíg él...

Barak László: A kívülálló, Checking, Ki vagy?, Amíg él...

Hogyan lehettél te őshonos ott, / ahol kiömlött vérem / már akkor idegen földrészt festett az aszfaltra, / amikor még csak búcsúzni készültem otthonomtól? – Magasiskola rovatunkban Barak László verseit olvashatják.

Rosencrantz és Guildenstern halott – Írómozi Kálmán Gáborral

Rosencrantz és Guildenstern halott – Írómozi Kálmán Gáborral

A Litera Írómozi című sorozatának vendége 2018. október 31-én, szerdán este 7-től Kálmán Gábor, választása Rosencrantz és Guildenstern halott. A vetítés után a meghívottal Modor Bálint beszélget a Nyitott Műhelyben.

Grendel Lajos: „Régimódi” ember vagyok

Grendel Lajos: „Régimódi” ember vagyok

Ma, 2018-ban elmondhatom, hogy a '45 utáni irodalom legnagyobb írójának Mándy Ivánt és Örkény Istvánt tartom a novellák, Ottlik Gézát és Mészöly Miklóst a regények terén. Élőkről nem nyilatkozom, ezt a mai napig is tartom, pedig lenne miről. – Grendel Lajossal készült nagyvizit-interjúnkat olvashatják.

Nagy Hajnal Csilla: Tények, Szalmaszálak és más versek

Nagy Hajnal Csilla: Tények, Szalmaszálak és más versek

Ablaküvegre ragasztott lepkékről álmodom / és egy olasz kisvárosról, ahol John Malkovich és egy / fiatal kurva kergetik egymást – Magasiskola rovatunkban októbertől három hónapig felvidéki írók műveit közöljük. Ezen a héten Nagy Hajnal Csilla verseit olvashatják.

Szalay Zoltán: Faustus kisöccse

Szalay Zoltán: Faustus kisöccse

Arra fogsz emlékezni az eltiport prágai tavaszból, hogy az emberek arcán mennyi érzelmet láttál, dühöt, vágyat, mindegy, mit, de őszinte érzelmeket. Ez most történik meg veled utoljára. – Magasiskola rovatunkban októbertől három hónapig felvidéki írók műveit közöljük. Ezen a héten Szalay Zoltán regényrészletét olvashatják.

Tőzsér Árpád: Utómodern fanyalgás és más versek

Tőzsér Árpád: Utómodern fanyalgás és más versek

Magasiskola rovatunkban mostantól három hónapon át felvidéki magyar írók műveit közöljük. Elsőként Tőzsér Árpád három versét olvashatják.

Grendel Lajos: Szűz Mária eligazítja Pírit

Grendel Lajos: Szűz Mária eligazítja Pírit

– Nem fog a fiad meggyógyulni, hacsak nem kérsz bocsánatot mindenkitől, akit elárultál. Azzal Píri felébredt, s igen elcsodálkozott. Ugyanakkor olyan maró fájdalom költözött belé, amilyenről eddig fogalma sem volt. A lelkiismeretem? És még jobban elcsodálkozott. – A hónap szerzője, Grendel Lajos novelláját olvashatják.

Németh Zoltán: Az irodalom, amely kétségbe vonja önmagát

Németh Zoltán: Az irodalom, amely kétségbe vonja önmagát

...nincs itt semmiféle északrasimuló-hamisklasszikusrajátszó-zordonidegenségtudatú „szlovenszkói magyar irodalom"-azás – Kilátó című sorozatunk Felvidék fejezetének nyitányaként Németh Zoltán bevezető esszéjét olvashatják.

KILÁTÓ: FELVIDÉK – Határon túli irodalmi szemle III.

KILÁTÓ: FELVIDÉK – Határon túli irodalmi szemle III.

A Litera KILÁTÓ című vállalkozásában három nagy fejezetben, három-három hónapos szakaszokban ássa magát lehetőségeihez mérten meglehetős mélyre a határon túli irodalomban. Harmadikként – októbertől december végéig – Felvidék áll figyelmünk fókuszában.

T2 Trainspotting – Írómozi Mucha Dorkával és Mucha Attilával

T2 Trainspotting – Írómozi Mucha Dorkával és Mucha Attilával

A Litera Írómozi című sorozatának vendége 2018. szeptember 26-án, szerdán este 7-től Mucha Dorka és Mucha Attila, választásuk Danny Boyle T2 TRAINSPOTTING című filmje. A vetítés utáni beszélgetést Nagy Gabriella vezeti a Nyitott Műhelyben.

San Junipero – Írómozi Gazdag Józseffel

San Junipero – Írómozi Gazdag Józseffel

A Litera Írómozi című sorozatának vendége 2018. május 30-án, szerdán 19 órától Gazdag József, a választása pedig a Black Mirror (Fekete tükör) című sorozat, San Junipero című epizódja. A vetítés utáni beszélgetést Fehér Renátó vezeti a Nyitott Műhelyben.

Card image cap
LiteraTV

És a hajó megy – Csehy Zoltán az Írómoziban

Legutóbbi Írómozink vendége Csehy Zoltán volt. Választott filmje, Federico Fellini És a hajó megy című alkotásának vetítése után Nagy Gabriella kérdezte a Nyitott Műhelyben.

Card image cap
LiteraTV

Kálmán Gábor a Rosencrantz és Guildenstern halottról

Kálmán Gábor volt a vendégünk a legutóbbi Írómoziban. A Rosencrantz és Guildenstern halott című filmről beszélgettünk vele a Nyitott Műhelyben.

Card image cap
LiteraTV

Mucha Dorka és Mucha Attila a T2 Trainspottingról

Két fiatal felvidéki író, Mucha Dorka és Mucha Attila volt vendégünk a legutóbbi Írómoziban. A T2 Trainspotting című filmről, kamaszkorról, lázadásról és a szlovákiai magyar irodalom fiatal generációiról beszélgettünk velük a Nyitott Műhelyben.

Card image cap
LiteraTV

Pozsonyban jártunk, Grendel Lajosnál

A Litera szerkesztősége legutóbb Pozsonyban járt. Meglátogattuk Grendel Lajost, a hónap szerzőjét, sétáltunk és beszélgettünk vele kedvenc Duna-parti vendéglőjében. Nagyvizit-interjúnk elé Valuska Gábor készített rövid videót, szerzőnket Jánossy Lajos kérdezte. – LiteraTV.

Card image cap
LiteraTV

San Junipero – Az Írómoziban: Gazdag József

A Litera Írómozi című sorozatának legutóbbi vendége Gazdag József volt, a választása pedig a Black Mirror (Fekete tükör) című sorozat San Junipero című epizódja. A vetítés utáni beszélgetést Fehér Renátó vezette a Nyitott Műhelyben. Nézzék meg a LiteraTV-ben!